logo
 
logo
 

 15.08.16 Forsterkede vilkår for leveranse av småfe

Sesongen nærmer seg raskt og vi har valgt å forsterke våre leveringsbetingelser for sau og lam. Vi justerer opp på kvalitetstilleggene og det største puljetillegget, detaljene finner du her på våre nettsider. Slik får du bedre betalt for kvaliteten du leverer, velkommen til lammesesong!

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

10.08.2016 Høstforberedelser

Hjulene er i gang igjen etter 3 uker slaktestopp, vi startet rolig opp igjen forrige uke men nå er alle tilbake fra ferie  og vi drar igang for fullt. Høstslaktingen kommer raskt etter at vi har gjennomført ferie og det er nå bare en måned igjen til lammene kommer fra beite og til slaktelinja vår på Oppdal.
På Oppdal er vi kommet godt i gang med alle planlagte forbedringer. Det er mange små forbedringer som nå er godt påstartet og som vil hjelpe oss godt i den hektiske driften. Sesongen er kort så det gjelder å bli dyktig raskt og så langt ser forberedelsesarbeidet riktig godt ut. Salget av stykningsdeler lam er også spikret og det var ett forhold vi var spente på tatt markedssituasjonen for lammekjøtt i betraktning.

Slaktetilførslene pr halvårsskiftet viser + 6% for storfe og + 30% for småfe, det synes vi er hyggelig og lover godt for fremtiden. Likedan er omsetning av livdyr av stofe, både foringsdyr og avlsdyr, stor og vi har vært med å starte igang flere nye besetninger på kjøtt.

Vi gleder oss til den kommende høstslaktingen!

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36


 


   


   

Slakthuset Eidsmo Dullum AS
7228 Kvål  |  Tlf: 970 60 970  |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nødslakt 9936 8570

   
Use of cookies
The website uses cookies.

Cookies are required for the website to work and help us deliver our services. They explain us how you use our website and helps us improve yours and others experience of the website.

Clicking around our website means that you agree to our use of cookies.

You can find directions how to delete cookies on Google, see more here.

OK, understood!