Nødslakteberedskap

Informasjon om vår nødslaktetjeneste

Telefonnummer til nødslakteren er 99 36 85 70.
Ta kontakt så snart nødslaktesertifikatet foreligger så vi får planlagt den samlede utførelsen best mulig, dette gjelder selv på natt.

Om du ikke får svar legg igjen beskjed, slakteren kan være opptatt med operativt arbeid og vil ta kontakt med deg.

Tjenesten er døgnbetjent.

Vi slaktebehandler nødslakt på Stjørdal som har EFTA-nummer 179. Når du skal melde ut nødslaktede individ fra husdyrregisteret er det viktig at du velger dette (og ikke 177 som gjelder for vår ordinære slakting på Kvål).

Her finner du nødslaktesertifikat som din veterinær skal fylle ut vedrørende oppdraget. Denne skal du som dyreeier også signere på.

Her finner du veileder om nødslakting og bedømmelse av nødslakt som både dyreier, veterinær og slakteri må følge. I følge denne skal også slakteriet vurdere om ett nødslakt faktisk er ett nødslakt selv om veterinær har fylt ut nødslaktesertifikat.

Hvis du har vært uheldig og fått ett kadaver har Biosirk innsamlingsordning for å hente disse vederlagsfritt. På biosirk.kadaver.no finner du informasjon om ordningen og hvordan du melder fra. Ordningen betales av alle vi en liten reduksjon i avregningsprisen.

  • Hentetidspunkt: vi kommer snarest mulig, med forbehold om kjøretid og andre oppdrag som venter.
  • Du trekkes 20% i avregningspris for nødslakt.
  • Det trekkes for eventuelle kassasjoner/forhøyet ph i skrotten.
  • Du trekkes/faktureres kr 2.200,- i omkostninger pr oppdrag,
  • Vi trekker for lokale kassasjoner og evt forhøyet ph-verdi i slaktet.
  • Oppgjør og avregning kommer noe senere enn for ordinært slakt.
  • Ordningen med skitne huder gjelder også for nødslakt.
  • Vi fakturerer kr 2.200,- i utrykning om utrykningen senere skulle bli kansellert (f.eks dyret er dødt før vi kommer frem) eller om slaktet blir kassert.
  • Når du skal melde dyret slaktet er det viktig at du velger "Dullum Slakteri nr 179" slik at det blir korrekt i husdyrregisteret.
  • Tjenesten er subsidiert av den ordinære slakting, har du derfor ikke levert til oss i siste 12 månedersperiode trekker vi ytterligere kr 2.200,-.