Nødslakteberedskap

Informasjon om vår nødslaktetjeneste

Telefonnummer til nødslakteren er 99 36 85 70.
Ta kontakt så snart veterinærattesten foreligger så vi får planlagt utførelsen best mulig.

Om du ikke får svar legg igjen beskjed, slakteren kan være opptatt med operativt arbeid og vil ta kontakt med deg.

Tjenesten er døgnbetjent.

Det nye regelverket som trådte i kraft 1. mars 2010 medfører at Mattilsynet nå stiller et absolutt krav om ante mortem undersøkelse (levendedyr kontroll) utført av veterinær for alle dyr som skal inn i matkjeden. I praksis betyr det at du må ordne med veterinærattest før vi kan hente dyret. Tidligere var det åpning for å rykke ut uten at attest forelå feks ved beinbrudd. Dette er det altså slutt på nå, og det er opp til den enkelte veterinær å vurdere etter nærmere rettningslinjer fra Mattilsynet hvorvidt dyret faller inn under nødslakteordningen.

  • Hentetidspunkt: vi kommer snarest mulig, med forbehold om kjøretid og andre oppdrag som venter.
  • Du trekkes 20% i avregningspris for nødslakt.
  • Det trekkes for eventuelle kassasjoner/forhøyet ph i skrotten.
  • Du trekkes kr 2.200,- i omkostninger.
  • Vi trekker for lokale kassasjoner og evt forhøyet ph-verdi i slaktet.
  • Oppgjør og avregning kommer noe senere enn for ordinært slakt.
  • Ordningen med skitne huder gjelder også for nødslakt.
  • Vi fakturerer kr 2.200,- i utrykning om utrykningen senere skulle bli kansellert (f.eks dyret er dødt før vi kommer frem).
  • Når du skal melde dyret slaktet er det viktig at du velger "Dullum Slakteri nr 179" slik at det blir korrekt i husdyrregisteret.
  • Tjenesten er subsidiert av den ordinære slakting, har du derfor ikke levert til oss i siste 12 månedersperiode trekker vi ytterligere kr 2.200,-.