Ull og skinn

Orientering om ullrutiner, pelssau og returskinn

Ved leveranser til oss klipper vi dyrene før slakting, og hver enkelt fell går til ett klassifiseringsbord for individuell registrering av vekt og klasse. Dette arbeidet utføres av godkjent ullklassifisør. Du får oppgjør etter vår prisliste for ull, se nedenfor og vi avregner ull sammen med slaktet.

Pelssau - rutiner
Vi håndterer og slakter pelssau, men de må merkes ut som RISIKO-slakt. Vi presiserer her våre rutiner og priser knyttet til slike slakt. Oppgjør for slike skinn etter våre betingelser:

 • Pelssau merkes som RISIKO-slakt fordi de slaktes med ull etter produsentens ønske.
 • RISIKO slakt trekkes med kr 120,- pr slakt på egen linje.
 • Det må ved innemelding opplyses om at det er pelssau ellers blir de klipt.
 • Vi vurderer dyrene på fjøset og merker opp de som vi godkjenner til PELS.
 • Pelsskinn godtgjøres på egen linje, se priser i tabell under betingelser.
 • Vi slakter pelssau gjennom hele sesongen.

Det er begrensninger i anvendelsesmulighetene for RISIKO slakt som gjør at det er trekk, samt at slaktehastigheten går ned når ulla er på. Stykningsdeler fra RISIKO slakt kan bare i begrenset grad brukes til spekemat.

Retur av egne skinn: 
Vi tilbyr skinn i retur fra egne dyr etter følgende rutiner:

 • Dyr det skal tas returskinn fra, må merkes med egne røde signalmerker av deg før dyrebilen kommer.
 • Meld fra om retur ved innmelding og skaff deg signalmerker fra feks OS ID (www.osid.no eller tlf 62 49 77 00). Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR dyrebilen kommer. Er ikke dyrene merket opp kan vi ikke ta retur på dem.
 • Vi trekker kr 220,- i returskinnomkostninger (uttak, salting, listeføring og forsendelse garveri). Er du berettiget tilskudd på returskinn utbetaler vi det på egen linje.
 • Vi sender dine skinn til garveri og du vil få dem i retur fra garveriet når de er ferdige. Garvekostnader betales direkte til garveriet. Vi bruker to garveri (Roar Pelsindustri og Granberg Garveri), eller du kan hente dem hos oss. Om ikke annet er bestilt sendes de til Roar Pelsindustri.
 • Både dyrets ID-merke og rødt signalmerke henger i skinnet helt frem til garveri for å sikre at du får tilbake dine egne skinn.
 • Returskinn fra sau- og fjorlam som slaktes etter jul og utover våren er lite egnet til garving. På den tiden har ikke ullskinn rett ullkvalitet, og det er bortkasta å berede slike skinn. Returskinnordningen gjelder derfor fra september til desember. Se vårt infoskriv her for detaljer.
 • Skinn som du ha vil ha i retur fra garveri til jul må slaktes tidlig i sesongen.
 • Blir skinn kassert hos oss skal du få beskjed, blir de kassert under garving kommer det færre skinn i retur. Vi kompenserer ikke for kasserte returskinn eller annet tap av returskinn (f.eks merker har falt av), da slikt kan skje i slakteprosessen.

Hjemmeklipping
Det er i henhold til forskriftene mulig å klippe hjemme, regelverket sier derimot at dyrene skal være rene når de kommer til slakting. Ved hjemmeklipping skal dyrene derfor klippes så nært opp til avtalt hentetidspunkt som mulig. Vi godtgjør deg for å klippe selv før slakting, for sats se under våre betingelser.
Ull fra hjemmeklipp kan du enten levere inn på Oppdal eller Kvål etter nærmere avtale med oss.

Ullpriser:
Nettonotering for ulloppgjør til produsent f.o.m 01.01.2021:
Satser oppdateres før høsten 2021, vanligvis i september.
Frasortet ull og blaut ull avregnes ikke. Har du behov for å ta ut ulla til eget bruk etter klipping kan det gjøres etter avtale.

KLASSE TILSKUDD PR KGPRIS PR KG
Helårsull av crossbred type:
A153,001,50
Vårull av crossbred type:
B147,000,00
B220,000,00
Høstull av crossbred type:
C153,003,50
C2 20,000,00
C1S30,000,00
C2S0,000,00
Høstull av Spelsau:
F147,02,50
F220,000,00
F1S30,000,00
F1P30,002,00
Filtrert, grov ull, med vegetabilier:
F0,000,00
V0,000,00
Frasortert ull:
H120,000,00
H20,000,00
H30,000,00
Frakttrekk egenklipt ull1,001,00