Ull og skinn

Orientering om ullrutiner, pelssau og returskinn

Ved leveranser til oss klipper vi dyrene før slakting, og hver enkelt fell går til ett klassifiseringsbord for individuell registrering av vekt og klasse. Dette arbeidet utføres av godkjent ullklassifisør. Du får oppgjør etter vår prisliste for ull, se nedenfor og vi avregner ull sammen med slaktet.

Pelssau - rutiner
Vi håndterer og slakter pelssau, men de må merkes ut som RISIKO-slakt. Vi presiserer her våre rutiner og priser knyttet til slike slakt. Oppgjør for slike skinn etter våre betingelser:

 • Pelssau merkes som RISIKO-slakt fordi de slaktes med ull etter produsentens ønske.
 • RISIKO slakt trekkes med kr 150,- pr slakt på egen linje.
 • Det må ved innemelding opplyses om at det er pelssau ellers blir de klipt.
 • Vi vurderer dyrene på fjøset og merker opp de som vi godkjenner til PELS.
 • Pelsskinn godtgjøres på egen linje, se priser i tabell under betingelser.
 • Vi slakter pelssau gjennom hele sesongen.

Det er begrensninger i anvendelsesmulighetene for RISIKO slakt som gjør at det er trekk, samt at slaktehastigheten går ned når ulla er på. Stykningsdeler fra RISIKO slakt kan bare i begrenset grad brukes til spekemat.

Retur av egne skinn:
Vi har stort fokus på vårt returskinnuttak for å få høyest mulig uttaksprosent, likevel er det alltid en mulighet for at vi kan være uheldige med den følge at vi taper skinn. Tapsoversikt:

Høsten 2022 tapte vi 70 skinn noe som er 4,4% av de bestilte returskinn.
Høsten 2021 tapte vi 115 skinn noe som er 7,0% av de bestilte returskinn.

Totalt ca 35 paller med ca1.500 skinn sendes til garveri hver høst.
Palleterte returskinn sendes til garveri snarest etter slakting for å komme raskt i gang med garveprosessen.

Vi tilbyr skinn i retur fra egne dyr etter følgende rutiner:

 • Dyr det skal tas returskinn fra, må merkes med egne røde signalmerker av deg før dyrebilen kommer.
 • Skaff deg røde signalmerker for returskinn fra feks OS ID (www.osid.no eller tlf 62 49 77 00). Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR dyrebilen kommer. På denne lista MÅ du anmerke om du har særskilte ønsker vedrørende garveri. Er ikke dyrene merket opp på forhånd kan vi ikke ta retur på dem.
 • Vi trekker kr 220,- i returskinnomkostninger (uttak, salting, listeføring og forsendelse garveri). Er du berettiget tilskudd på returskinn utbetaler vi det på egen linje.
 • Vi sender dine skinn til garveri og du vil få dem i retur fra garveriet når de er ferdige. Garvekostnader betales direkte til garveriet. Vi bruker to garveri (Roar Pelsindustri og Granberg Garveri), eller du kan hente dem hos oss. Om ikke annet er beskrevet på returskinnlista fra deg sendes de til Roar Pelsindustri.
 • Både dyrets ID-merke og rødt signalmerke henger i skinnet helt frem til garveri for å sikre at du får tilbake dine egne skinn.
 • Returskinn fra sau- og fjorlam som slaktes etter jul og utover våren er lite egnet til garving. På den tiden har ikke ullskinn rett ullkvalitet, og det er bortkasta å berede slike skinn. Returskinnordningen gjelder derfor fra september til desember. Se vårt infoskriv her for detaljer.
 • Skinn som du ha vil ha i retur fra garveri til jul må slaktes tidlig i sesongen.
 • På avregninga vil det fremgå det antall skinn som vi har påsaltet og klargjort for sending til garveri. Er det differanse her mellom det antall du har merket opp skyldes det kassasjon hos oss. Blir de kassert under garving kommer det færre skinn i retur. Vi kompenserer ikke for kasserte returskinn eller annet tap av returskinn (f.eks merker har falt av), da slikt kan skje i slakteprosessen.

Hjemmeklipping
Det er i henhold til forskriftene mulig å klippe hjemme, regelverket sier derimot at dyrene skal være rene når de kommer til slakting. Ved hjemmeklipping skal dyrene derfor klippes så nært opp til avtalt hentetidspunkt som mulig. Vi godtgjør deg for å klippe selv før slakting, for sats se under våre betingelser.
Ull fra hjemmeklipp kan du enten levere inn på Oppdal eller Kvål etter nærmere avtale med oss.

Ullpriser:
Nettonotering for ulloppgjør til produsent f.o.m 29.08.2022 som gjelder for høsten 2022.
Frasortet ull og blaut ull avregnes ikke. Har du behov for å ta ut ulla til eget bruk etter klipping kan det gjøres etter avtale. Ditt oppgjør består av både pris og tilskudd så du må summere kolonnene. Vi jobber for at tilskudd skal spesifiseres på egen linje på oppgjøret men foreløpig legger Dataflyt begrensninger på mulighetene for det.

KLASSE TILSKUDD PR KGPRIS PR KG
Helårsull av crossbred type:
A154,352,00
Vårull av crossbred type:
B152,000,50
B220,000,00
Høstull av crossbred type:
C162,004,00
C1L62,004,00
C1F62,007,00
C2 20,000,00
C1S31,350,00
C2S0,000,00
Høstull av Spelsau:
F148,351,50
F220,000,00
F1S31,350,00
F1P31,352,00
Filtrert, grov ull, med vegetabilier:
F0,000,00
V0,000,00
Frasortert ull:
H120,000,00
H20,000,00
H30,000,00
Frakttrekk egenklipt ull1,001,00