Livdyr / Markedsstatus

Se vår interaktive brosjyre:

Sist oppdatert: 15.09.2020

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

       
ID NUMIMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRETBRSW/BCoV
7421178208.11.201701.11.2020120461Grønn
9231183326.06.201813.11.2020120355Rød
6591128411.05.201813.11.20201199121Rød
6241188126.12.201801.12.20201199217Rød
8381188529.12.201814.12.2020119929Rød
8371187217.12.201816.12.2020120477Rød
RaseAlder diverse/ opplysninger
Drektige Simmental kviger med stambok.Kalving jan/feb
Drektige Herford kviger para med Dexter til salg.Kalving fra 15. februar.
Drektige Herford kviger til salgs.

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
Simmental Voksen okseStambok nummer 64282
Charolais Voksen okseStambok nummer 62791
Herford Voksen okseStambok nummer 65322
Charolais Voksen okseStambok nummer 64406
Limousin Voksen okseStambok nummer 63458