Livdyr / Markedsstatus

Se vår interaktive brosjyre:

Sist oppdatert: 03.03.2023

Vi mangler drektige NRF  kviger med vår kalving.

 

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

ID NUMIMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRETBRSW/BCoV
5101210604.10.202105.08.20231222116Rød
5011206504.09.202118.08.20231221118Rød
5071211927.09.202118.08.20231222827Rød
5021208407.09.202118.08.20231222215Rød
5061208224.09.202127.08.2023Gårdsokse14Rød
5201206606.08.202111.09.2023122336Rød
5231211407.10.202114.09.2023122359Rød
RaseAlder diverse/ opplysninger
Galloway krysningerBesetning til salgs
Ung kviger angus til salgs.
Drektige charolais kviger til salgs

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
LimousinStambokført 2020 modell