Livdyr / Markedsstatus

Se vår interaktive brosjyre:

Sist oppdatert: 01.03.2021

Vi mangler drektige kviger og melke kyr til våre melkeprodusenter.

 

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

       
ID NUMIMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRETBRSW/BCoV
RaseAlder diverse/ opplysninger
Drektige Herford kviger
kalver i mai
Drektige Herford kviger
kalving fra 15. september
Drektige Charolais kviger til salgs.

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
Simmental Voksen okseStambok nummer 64282
Herford Voksen okse2018 modell
Herford Voksen okseStambok nummer 65351