Hest

Slakting av hest

Til deg som ønsker å slakte hest har vi her nyttig informasjon.

Vi er det slakteriet i landet som slakter mest hest og tar i mot så mange som mulig da industrien etterspør kjøttråstoff av hest.

Vi slakter hest stort sett hver mandag. Vi tilpasser dette slik at hester slaktes før den ordinære storfeslaktinga starter på formiddagen. Erfarent personell håndterer hestene.

Vi krever dokumentasjon av hesten tilsendt på forhånd, før vi avtaler et slaktetidspunkt med dere. Det er kun hester født i Norge som vi kan slakte på grunn av kundekrav.

Fra passet:
Vi må få tilsendt orginalt pass, eventuelt en kopi av orginalpasset, duplikat pass godkjennes ikke. Er det utstedt duplikatpass er det faktisk kassasjonsgrunn fordi da kan viktig informasjon om legemidler ha gått tapt. Hvis dere ønsker å sende utdrag fra passet skal sidene med stamtavle, avtegn, mikrochipnummer evt kastrering fremgå. Videre må den siden i passet hvor behandlinger av hesten fremgår være med.

Helsekort:
Første siden av helsekortet skal være komplett utfylt med, navn på hest, kjønn, farge/ avtegn mikrochipnummer, registreringsnummer.

Komplett utfylt helsekort der alle behandlinger av hesten fremgår må sendes oss før levering.

Når vi har sett at nødvendig dokumentasjon er på plass ringer vi deg opp for og avtale leveringstidspunkt forutsatt at hesten blir godkjent slaktet for konsum.

Når det gjelder transport så må du utføre den selv, da ingen av våre dyretransporter er godkjent for å transportere hest.

For å utstede oppgjør trenger vi navn, adresse, kontonummer og person nummer til den som skal ha oppgjør. Samt e-postadresse da vi bruker mail som eneste utsendelsemetode.

Hester SKAL selvfølgelig leveres uten sko, da vi ikke kan ha metall i proteinråsoffet vi leverer. Hest som likevel ankommer med sko blir trukket kr 500,- på oppgjøret.

Slaktet bedømmes for kjøttfylde som gir følgende pris:

Klasse E U R O P
Pris 7,98 7,48 6,98 6,48 5,98

Deretter bedømmes slaktet for fett som gir følgende trekk på oppnådd klassepris:

Fett-trekk 1 2 3 4 5
Trekk sats 0,00 0,00 -2,00 -4,00 -6,00

Prisene er eks. mva og pr kg.

Vi trekker mottaksavgift på kr 150,- pr leveranse, samt kr 75,- om utsendelse av oppgjør skjer pr post.

Blir hesten kassert belastes du ett gebyr på kr 2.750,- eks mva for mottak, slakting og destruksjon.

Mva tillegges oppgjøret.

Nødslakting av hest til konsum gjør vi ikke
Hest som ikke er transportdykting kan nødslaktes, men økonomisk er det ikke formålstjenelig. Kjøtt fra hest går hovedsaklig til spekematproduksjon og ettersom det er krav om at kjøtt fra nødslakt skal gå til varmebehandlende produkter har vi ikke noe marked for det. Vi utfører derfor ikke nødslakting av hest. Veterinær kan være behjelpelig med avliving om du ikke har annen hjelp og Kadavertjenesten hos Biosirk (tidligere Norsk Protein) henter etter avlivinga. For deres rutiner se info på kadaver.biosirk.no