Webinnmelding

Vi sender deg avregning og faktura på e-post om du ikke har gitt oss beskjed om annet.

Se vår interaktive brosjyre:

Bestill slakting

  Dine opplysninger

  Fyll ut kontaktinformasjon og ønsket tid for slakting.

  Dyr som skal leveres til slakt skal være rene for å sikre trygg mat. Slakteriet skal ha tiltak som hindrer at skitne dyr kommer inn til slakt og vi forutsetter at du har gjort de nødvendige tiltak for å redusere andelen skitne slaktedyr så mye som mulig.

  Jeg melder inn følgende individ storfe til slakt:

  Er dyrene innkjøpt må de meldes inn med 8 sifret nr. fra opprinnelsesbestning i kombinasjon med individnummeret.

  Jeg melder inn følgende antall småfe til slakt:

  Liste med individnummer må utfylles korrekt og medsendes vår sjåfør for alle individ uten elektronisk øremerke.

  Tilleggsinformasjon

  Har du tilleggsinformasjon for innmeldingen kan dette legges inn valgfritt her.

  Vi minner om at dyr som skal leveres skal være rene. Slakteriet skal ha tiltak som hindrer at skitne dyr kommer inn til slakt og vi forutsetter at du har gjort de nødvendige tiltak for å redusere andelen skitne slaktedyr så mye som mulig.