Avregningspriser for alle dyreslag

Avregningspriser alle dyreslag

Her finner du noteringsprisene tilbake i tid som du kan kontrollere mot din avregning. Videre har vi lagt ut de anmerkningskoder som brukes i forbindelse med slakting.