Om oss

Kort historikk

Bedriften ble etablert våren 2005 gjennom at Eidsmo Slakteri AS, Dullum Slakteri AS og Trondheim Slaktehus AS hadde et felles ønske om å samle slaktingen på ett sted for derigjennom sikre ett sterkt fremtidig slakterialternativ for husdyrprodusenten. De tre selskapene har en betydelig historikk bak seg i slakteridrift.

Se vår interaktive brosjyre:

Driften

Vår forretningsfilosofi

Slakthuset Eidsmo Dullum AS skal være det mest offensive og lønnsomme slakteriet i Trøndelag og Møre og Romsdal og betjener hele den midterste delen av landet vårt.

Vårt slagord

- det fleksible alternativ -

Vi skal i vår forretningsførsel være mer fleksibel enn våre konkurrenter, dette muliggjøres gjennom godt plasserte plasserte slakterianlegg for storfe og småfe, korte hentetider, og store salgsmuligheter for helt slakt.

Dagens driftsopplegg

Vi har slaktelinje for storfe på Kvål og slaktelinje for småfe på Oppdal.

Selskapet har egen nødslaktebil med slakter i 24-timers beredskap for å håndtere nødslakt og disse slaktebehandles på Stjørdal.

Dyrevelferd

Vår holdning har vært hele veien at dyr skal håndteres skånsomt og med respekt. Det å få hente dyr på deres gårder er en sterk tillitssak, god dyrevelferd er en forutsetning for denne tilliten.
God dyrevelferd oppnår vi gjennom å ha personell som har høy erfaring med dyr, godt driftsmateriell, god kjøreplanlegging som tar de nødvendige individuelle hensyn og god flyt i våre slakterifjøs. Begge våre anlegg har egne personer som er dyrevelferdsansvarlig slik forskriften krever.

Organisasjon

Styret

Vårt styre består av følgende personer:

  • Styreleder Ståle Dullum
  • Styremedlem Rune Dullum
  • Styremedlem Aksel Andersen Jr

Eierstruktur

Selskapene Dullum Slakteri AS og Axel Andersen AS er likeverdige eiere med 50% hver.

Råvaremottakere

Vi har har gode salgsavtaler med potensiale for betydelige økninger. Følgende varemottakere benyttes:

Axel Andersen AS - storfe og småfe
Nordfjord Kjøtt AS - stykningsdeler av lam
Norskinn AS - huder og skinn

Åpenhetsloven

Vi forholder oss til Åpenhetsloven og her finner du vår uttalelse og vurdering.

Debio

Vi er debiogodkjent som slakteri og her finner du vårt sertifikat.