Om oss

Kort historikk

Bedriften ble etablert våren 2005 gjennom at Eidsmo Slakteri AS, Dullum Slakteri AS og Trondheim Slaktehus AS hadde et felles ønske om å samle slaktingen på ett sted for derigjennom sikre ett sterkt fremtidig slakterialternativ for husdyrprodusenten. De tre selskapene har en betydelig historikk bak seg i slakteridrift.

Se vår interaktive brosjyre:

Driften

Vår forretningsfilosofi

Slakthuset Eidsmo Dullum AS skal være det mest offensive og lønnsomme slakteriet i Trøndelag og Møre og Romsdal og betjener hele den midterste delen av landet vårt.

Vårt slagord

- det fleksible alternativ -

Vi skal i vår forretningsførsel være mer fleksibel enn våre konkurrenter, dette muliggjøres gjennom sentralt plasserte slakterianlegg for storfe og småfe, korte hentetider, og store salgsmuligheter for helt slakt.

Dagens driftsopplegg

Vi har slaktelinje for storfe på Kvål og slaktelinje for småfe på Oppdal.

Selskapet har egen nødslaktebil med slakter i 24-timers beredskap for å håndtere nødslakt og disse slaktebehandles på Stjørdal.

Organisasjon

Styret

Vårt styre består av følgende personer:

  • Styreleder Ståle Dullum
  • Styremedlem Rune Dullum
  • Styremedlem Aksel Andersen Jr

Eierstruktur

Selskapene Dullum Slakteri AS og Axel Andersen AS er likeverdige eiere med 50% hver.

Råvaremottakere

Vi har har gode salgsavtaler med potensiale for betydelige økninger. Følgende varemottakere benyttes:

Axel Andersen AS - storfe og småfe
Nordfjord Kjøtt AS - stykningsdeler av lam
Norskinn AS - huder og skinn