Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe for vinteren 2023

Se vår brosjyre:

Vi har satt opp vår plan for vinterslaktinga av småfe, i uke 6,8,10,11 og 13.

Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i våre betingelser og leveringsrutiner som du finner her på våre nettsider.

Alle slakteri skal ha tiltak for å hindre at skitne dyr kommer inn til slakting, i tillegg til at vi skal ha rutiner hvis det kommer skitne dyr inn på slaktelinja. Vi oppfordrer derfor til å ha fokus på dette og vurdere dyrene før levering. I den grad det kan gjøres tiltak hos deg forutsetter vi at det gjøres.

Fra 2019 startet vi praksis med kun å imot dyr med godkjent KSL-status og vi kan ikke registrere innmelding uten at dette er i orden, dette gjelder fortsatt. Gjennomfør derfor egenrevisjon og lukk alle avvik knyttet til dyrevelferd og kjøttkvalitet før sesongens leveringer skal begynne (gjerne i god tid før!).

Utskriftsvennlig versjon av våre betingelser høst 2022 finner du her.

Her finner du individlisten (pdf) som skal medfølge dyr uten elektroniske øremerker.

Vårt lammehefte 2022 utsendt som post finner du her.

Hvis du har vært uheldig og fått ett kadaver har Biosirk innsamlingsordning for å hente disse vederlagsfritt. På biosirk.kadaver.no finner du informasjon om ordningen og hvordan du melder fra. Ordningen betales av alle via en liten reduksjon i avregningsprisen.

TILLEGG/TREKKSATSERKOMMENTAR
Puljetillegg15-29 stk – kr 25,-
30-49 stk – kr 30,-
50-74 stk – kr 35,-
75-99 stk – kr 45,-
100-129 stk - kr 55,-
Fra 130 stk – kr 75,-
Gjelder sau og lam, ikke geit og kje.
Puljetillegget beregnes etter antall leverte pr dag. Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall pr dag. Gi beskjed om samlasting ved innmelding.
Egentransportkr 24,- pr stkTilkjørt Oppdal uke 6,8,10,11,13.
Transportdyktighet: dyra skal være friske og egnet for transport. Dyr som kasseres med avvik fra dette avregnes ikke.
Kvalitetstillegg lam i uke 6,8,10,11,13Kr 1,50 pr kg. Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse O+ eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Ekstra kvalitetstillegg lam i uke 33-44 (gjelder kun på høsten)Kr 4,00 pr kg.Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1-30,0 kg, klasse R eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Kvalitetstrekk lamKr -4,00 pr kg. Gjelder for lam under 13,0 kg; for lett til å ta pinnekjøttsider
Kvantumstillegg småfe.0-999 kg: kr 0,- pr kg
1.000-1.999 kg: kr 0,45 pr kg
2.000-2.999 kg: kr 0,85 pr kg
3.000-4.999 kg: kr 1,25 pr kg
5.000-9.999 kg: kr 1,75 pr kg
Vi beregner din totale årsleveranse i 2023 for å avgjøre sats pr kg.
Sesongtillegg lam
(gjelder kun på høsten)
Kr 2,00 pr kg uke 34-36
Kr 1,50 pr kg uke 37
Kr 1,00 pr kg uke 38
Kr 0,50 pr kg uke 39
Gjelder for lam levert i disse ukene, minimum 16,1 kg klasse O+, fettgruppe 1+/3.
Ikke oppdatert.
Elektroniske øremerkerKr 12,- pr individGenerelt skal dyr ha godkjente og lesbare merker hvorav 1 elektronisk. Feilmerkede dyr trekkes med kr 50,-.
Effektivitetstillegg sau
(kun om høsten).
Uke 33-35 Kr 4,-
Uke 44-47 kr 3,-
For å styre sau unna toppukene for lam.
Hjemmeklipptillegg småfe Kr 30,-pr individ Du kan klippe selv, men da så tett på henting som mulig.
Hygienetrekk småfeKr 120,- pr individ - Alle dyr som slaktes med ull får trekk.
- Dyr som ikke er mulig å klippe rene får trekk.
- Hjemmeklipp som er blitt møkkete før henting får trekk.
PelsskinntilleggPriser på ullne skinn kommer ca 1/9

(kr 70,- i tilskudd fra LD)
Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesongen. Det er grå/grå-melerte skinn som gjelder, ikke ensfarget hvite, brune eller svarte. Type skinn må opplyses om ved innmelding.

Slaktes med ull og får hygienetrekk.
Det er begrenset marked for slike skinn og vi tar av og avregner for det som blir godkjent for salg.

Prisene er for prima skinn.
Økologisk lamKr 3,- pr kg Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,0 kg, klasse O eller bedre, fettgruppe 1+/3+.
Debiomerker er påkrevet for å få dette tillegget.

Godkjent KSL-status forutsettes.
Nybrukeravtalekr 1,- pr kgAvtale om 2 års levering må signeres. Ta kontakt med oss.
Slakteweb
Ta kontakt med inge@slakthuset.no
Avregning pr e-postTa kontakt med inge@slakthuset.no

 

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping. Levering av småfe med ull er det vanlige hos oss også.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
Vi benytter de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet. Korrekt merking er helt avgjørende for riktig oppgjør og effektiv drift. Vi bruker mye ressurs på umerkede/feilmerkede dyr og ditt oppgjør står i fare for å bli forsinket.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe. Dyr som kommer til oss uten øremerker blir avlivet på fjøset uten slaktebehandling og oppgjør da det ikke lar seg spore.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser/rutiner:

  • Slakteomkostninger er kr 300,- pr stk eks. mva.
  • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 350,- pr stk eks mva.
  • Puljetillegg, sesongtillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
  • Partering kr 250,- pr stk eks. mva, og er ment for eget konsum.
  • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
  • Meld fra om retur ved innmelding. Signalmerker må du skaffe deg fra feks OS ID (www.osid.no eller tlf 62 49 77 00). Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer. Husk å angi om vi skal partere og hvor du vil hente slaktet.
  • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
  • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.
  • Tapt retur erstattes med vanlig slakteoppgjør.
  • Til orientering gjelder satsene for slakteomkostninger også i de tilfeller slakt blir kassert.