Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe for høsten 2023

Vi ønsker både våre lojale leverandører og nye samarbeidspartnere hjertelig velkommen til årets slaktesesong.

Leveringsbetingelser for høsten 2023

Vi har klargjort våre leveringsbetingelser for høsten 2023. Det er viktig at du tar deg tid til å sette deg grundig inn i disse retningslinjene for å sikre smidige leveringsrutiner. Under den travle slaktesesongen er samarbeidet mellom leverandører og slakteri avgjørende for en vellykket gjennomføring.

Spesiell avtale for nye leverandører

Hvis du er en ny leverandør til oss, har vi en spesiell avtale for deg som ny bruker. Du kan finne mer informasjon om denne avtalen på våre dedikerte sider for nye brukere.

Krav til KSL-status og egenrevisjon
Vi minner om at vi kun aksepterer dyr med godkjent KSL-status. Det er nødvendig å ha dette på plass før du melder inn leveringen. Før slaktesesongen starter, oppfordrer vi deg til å gjennomføre en grundig egenrevisjon. Sørg for å lukke eventuelle avvik relatert til dyrevelferd og kjøttkvalitet i god tid før leveransene begynner. Vær oppmerksom på at det er mulig å foreta slakt uten KSL-godkjenning, men kun som returslakt.

Håndtering av kadaver via Biosirk innsamlingsordning

Hvis uhellet skulle være ute og du har et kadaver, tilbyr vi en vederlagsfri ordning gjennom Biosirk for henting. Du kan finne informasjon om denne ordningen og hvordan du melder fra på biosirk.kadaver.no. Kostnadene for ordningen dekkes av alle gjennom en liten reduksjon i avregningsprisen.

Viktigheten av renslighet og dyrehelse
For å sikre høy kvalitet på produktene våre har alle slakterier en plikt til å hindre inntreden av skitne dyr på slaktelinjen. I tillegg må det være etablert rutiner for håndtering av skitne dyr som kommer inn. Vi oppfordrer derfor sterkt til å være oppmerksom på dette aspektet og nøye vurdere dyrenes tilstand før levering. Dersom det er mulig å gjennomføre tiltak hos deg for å forbedre rensligheten og dyrehelsen, forventes det at dette blir gjort.

Viktige linker:

TILLEGG/TREKKSATSERKOMMENTAR
Puljetillegg15-29 stk – kr 25,-
30-49 stk – kr 30,-
50-74 stk – kr 35,-
75-99 stk – kr 45,-
100-129 stk - kr 55,-
Fra 130 stk – kr 75,-
Gjelder sau og lam, ikke geit og kje.
Puljetillegget beregnes etter antall leverte pr dag. Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall pr dag. Gi beskjed om samlasting ved innmelding.
Egentransportkr 28,- pr stkTilkjørt Oppdal uke 34-48.
Transportdyktighet: dyra skal være friske og egnet for transport. Dyr som kasseres med avvik fra dette avregnes ikke.
Kvalitetstillegg lam i uke 34-46Kr 3,00 pr kg. Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse O+ eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Ekstra kvalitetstillegg lam i uke 34-40 (gjelder kun på høsten)Kr 4,00 pr kg.Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse R eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Ekstra kvalitetstillegg lam i uke 41-45 (gjelder kun på høsten)Kr 4,00 pr kg.Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1-30,0 kg, klasse R eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Kvalitetstrekk lamKr -4,00 pr kg. Gjelder for lam under 13,0 kg; for lett til å ta pinnekjøttsider
Kvantumstillegg småfe.0-999 kg: kr 0,- pr kg
1.000-1.999 kg: kr 0,45 pr kg
2.000-2.999 kg: kr 0,85 pr kg
3.000-4.999 kg: kr 1,25 pr kg
5.000-9.999 kg: kr 1,75 pr kg
Vi beregner din totale årsleveranse i 2023 for å avgjøre sats pr kg.
Sesongtillegg lam
(gjelder kun på høsten)
Kr 2,00 pr kg uke 34-36
Kr 1,50 pr kg uke 37
Kr 1,00 pr kg uke 38
Kr 0,50 pr kg uke 39
Gjelder for lam levert i disse ukene, minimum 16,1 kg klasse O+, fettgruppe 1+/3.
Ikke oppdatert.
Elektroniske øremerkerKr 12,- pr individGenerelt skal dyr ha godkjente og lesbare merker hvorav 1 elektronisk. Feilmerkede dyr trekkes med kr 50,-.
Effektivitetstillegg sau
(kun om høsten).
Uke 34-35 Kr 4,-
Uke 44-47 kr 3,-
For å styre sau unna toppukene for lam.
Hjemmeklipptillegg småfe Kr 40,-pr individ Du kan klippe selv, men da så tett på henting som mulig.
Hygienetrekk småfeKr 120,- pr individ - Alle dyr som slaktes med ull får trekk.
- Dyr som ikke er mulig å klippe rene får trekk.
- Hjemmeklipp som er blitt møkkete før henting får trekk.
PelsskinntilleggPriser på ullne skinn kommer ca 1/9

(kr 70,- i tilskudd fra LD)
Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesongen. Det er grå/grå-melerte skinn som gjelder, ikke ensfarget hvite, brune eller svarte. Type skinn må opplyses om ved innmelding.

Slaktes med ull og får hygienetrekk.
Det er begrenset marked for slike skinn og vi tar av og avregner for det som blir godkjent for salg.

Prisene er for prima skinn.
Økologisk lamKr 3,- pr kg Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,0 kg, klasse O eller bedre, fettgruppe 1+/3+.
Debiomerker er ikke lengre påkrevet for å få dette tillegget.

Godkjent KSL-status forutsettes.
Nybrukeravtalekr 1,75 pr kgAvtale om 2 års levering må signeres. Ta kontakt med oss.
Slakteweb
Ta kontakt med inge@slakthuset.no
Avregning pr e-postTa kontakt med inge@slakthuset.no

 

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping. Levering av småfe med ull er det vanlige hos oss også.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
Vi benytter de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet. Korrekt merking er helt avgjørende for riktig oppgjør og effektiv drift. Vi bruker mye ressurs på umerkede/feilmerkede dyr og ditt oppgjør står i fare for å bli forsinket.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe. Dyr som kommer til oss uten øremerker blir avlivet på fjøset uten slaktebehandling og oppgjør da det ikke lar seg spore.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser/rutiner:

 • Returslakt skal merkes med grønne returslaktmerker.
 • Slakteomkostninger er kr 350,- pr stk eks. mva.
 • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 400,- pr stk eks mva.
 • Puljetillegg, sesongtillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
 • Partering kr 350,- pr stk eks. mva, og er ment for eget konsum.
 • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
 • Meld fra om retur ved innmelding. Grønne signalmerker for returslakt må du skaffe deg fra feks OS ID (www.osid.no eller tlf 62 49 77 00). Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer. Husk å angi om vi skal partere og hvor du vil hente slaktet.
 • Det skal IKKE brukes hvite nisjeslaktmerker for retur hos oss.
 • Vi har ikke mulighet til å håndtere retur av innmat/hoder.
 • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
 • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.
 • Tapt retur erstattes med vanlig slakteoppgjør.
 • Til orientering gjelder satsene for slakteomkostninger også i de tilfeller slakt blir kassert.

Se vår generelle informasjonsbrosjyre: