Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe

Innledning

Vi vet at mange småfeprodusenter må finne seg nytt slakteri etter at Nordfjord Kjøtt i Loen legger ned sin slakting. Med vår småfeslakting på Oppdal vil vi for veldig mange av dere bli det nærmeste slakteriet nå. Vi skal gjøre oss klare til å håndtere økte tilførsler og skal ta deg godt i mot. Vi er ett fullverdig helårsslakteri og tilbyr løsninger på alle dine behov.

Vi garanterer også for at vi tar med ditt vintervolum slaktet hos andre i 2024 når vi skal beregne kvantumsbonus for 2024. Det gir deg mulighet til å levere Nordfjord ut tiden de slakter (eller andre slakteri for den del) uten å tape kvantumsbonus på det, og du får bedre tid til å vurdere våre betingelser.

Vi har også godtgjørelse til leder av lammering med kr 4,- pr individ.

Vi ønsker både våre lojale leverandører og nye samarbeidspartnere hjertelig velkommen til kommende slaktesesong.

Leveringsbetingelser gjeldende fra 19.02.2024 finner du i tabell litt lengre ned på siden her, men først litt annen viktig informasjon:


Spesiell avtale for nye leverandører

Hvis du er en ny leverandør til oss, har vi en spesiell avtale for deg som ny-bruker. Du kan finne mer informasjon om denne avtalen på våre dedikerte sider for nye brukere.

Krav til KSL-status og egenrevisjon
Vi minner om at vi kun aksepterer dyr med godkjent KSL-status. Det er nødvendig å ha dette på plass før du melder inn leveringen. Før slaktesesongen starter, oppfordrer vi deg til å gjennomføre en grundig egenrevisjon. Sørg for å lukke eventuelle avvik relatert til dyrevelferd og kjøttkvalitet i god tid før leveransene begynner. Vær oppmerksom på at det er mulig å foreta slakt uten KSL-godkjenning, men kun som returslakt.

Håndtering av kadaver via Biosirk innsamlingsordning

Hvis uhellet skulle være ute og du har et kadaver, tilbyr vi en vederlagsfri ordning gjennom Biosirk for henting. Du kan finne informasjon om denne ordningen og hvordan du melder fra på biosirk.kadaver.no. Kostnadene for ordningen dekkes av alle gjennom en liten reduksjon i avregningsprisen.

Viktigheten av renslighet og dyrehelse
For å sikre høy kvalitet på produktene våre har alle slakterier en plikt til å hindre inntreden av skitne dyr på slaktelinjen. I tillegg må det være etablert rutiner for håndtering av skitne dyr som kommer inn. Vi oppfordrer derfor sterkt til å være oppmerksom på dette aspektet og nøye vurdere dyrenes tilstand før levering. Dersom det er mulig å gjennomføre tiltak hos deg for å forbedre rensligheten og dyrehelsen, forventes det at dette blir gjort.

Se her for plansje vedrørende bedømming av skitne slaktedyr.

Viktige linker:

Leveringsbetingelser gjeldende fra 19.02.2024:
Vi slakter hver uke i perioden uke 34 til 48 i det vi kaller høstsesongen. Utenfor sesongen settes det opp en slakteplan som annonseres hvor vi slakter i utvalgte uker.

Innmeldingsfrist er innen mandag for å få slaktet i løpet av den påfølgende uken.

Åpne som PDF dokument
TILLEGG/TREKKSATSERBESKRIVELSE
Nybrukeravtalekr 1,75 pr kgAvtale om 2 års levering må signeres. Ta kontakt med oss.
Rett innmelding hele året:
Innmeldingsfrist er mandag før ønsket slakteuke.
pr kg:
kr 0,50
For å levere eksakt det antall lam og sau som er innmeldt.
Puljetillegg:
15-29 stk:
30-49 stk:
50-74 stk:
75-99 stk:
100-129 stk:
fra 130 stk:
pr stk:
kr 15,00
kr 20,00
kr 30,00
kr 40,00
kr 60,00
kr 75,00
Gjelder kun sau og lam, ikke geit og kje. Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr pr dag. Ved samlasting beregnes puljetillegg for
samlet antall.
Ordinært kvalitetstillegg lam hele året:pr kg:
kr 3,00
Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse O+ eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Ekstra kvalitetstillegg lam i uke 34-45:pr kg:
kr 4,00
Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse R, fettgruppe 1+/3.
Kvalitetstrekk lam hele året:pr kg:
kr 4,00
Gjelder for lam under 13,0 kg; for lett til å ta pinnekjøttsider
Kvalitetstillegg sau hele året: pr kg:
kr 3,00
Gjelder sau og ung sau minimum klasse O+ eller bedre, fettgruppe 2-/3+ vekt 23-45 kg.
Sesongtillegg lam:
Uke 34-37:
Uke 38:
Uke 39:
pr kg:
Kr 2,00
Kr 1,00
Kr 0,50
Gjelder for lam levert i disse ukene, minimum 16,1 kg klasse O+, fettgruppe 1+/3.
Sesongtillegg sau:
Uke 34-37:
Uke 43-46:
pr kg:
kr 2,00
kr 2,00
For lettere slakte-topp av lam i uke 38-42, gjelder sau og ung sau.
Økologisk småfe:pr kg:
kr 3,00
Gjelder småfe på følgende kriterier: minimum 16,0 kg, klasse O eller bedre, fettgruppe 1+/3+.
Debiomerker er ikke lengre påkrevet for å få dette tillegget.
Kvantumstillegg småfe:
1.000-1.999 kg:
2.000-2.999 kg:
3.000-4.999 kg:
5.000- --->kg:
pr kg:
kr 0,45
kr 0,85
kr 1,25
kr 1,75
Vi beregner din totale årsleveranse for å avgjøre sats pr kg. Utbetales februar året etter leveransen.
Egentransport
hele året:
pr stk:
kr 28,00
Tilkjørt Oppdal.
Transportdyktighet: dyra skal være friske og egnet for transport. Dyr som kasseres med avvik fra dette avregnes ikke.
Elektroniske øremerker
hele året:
pr stk:
kr 12,00
Godtgjøres pr dyr som slaktes med el-øremerke.
Generelt skal dyr ha godkjente og lesbare merker, 1 elektronisk. Dyr uten øremerke avregnes ikke.
Hjemmeklipptillegg småfe hele året: pr stk:
kr 40,00
Du kan klippe selv, men da så tett på henting som mulig.
Hygienetrekk småfe:pr stk:
kr 150,00
Gjelder dyr som slaktes med ull, ikke mulig å klippe
ren og hjemmeklipte som er tilsølt før henting. Satsen er bestemt av bransjen og gjøres fordi
slaktehastigheten reduseres og slaktet må gå i en egen varestrøm med varmebehandling.
Tillegg ullne skinnKommer 1/9Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesong.

Opplys om type ved innmelding, da bestiller du slakting med skinnoppgjør i stedet for ulloppgjør.

Tilskudd er kr 70,- og avregnes på egen linje, sats kan endres 1/9. Pris gjelder til markedet er dekket.
Kvalitetstilskudd:
Landbruksdirektoratet
Pr. stk:
kr 545,00
Gjelder for lam klasse O+ og bedre.
Gjelder ikke for lam født i fjor slaktet etter 1. mars.
Slakteweb
Ta kontakt med inge@slakthuset.no
Avregning pr e-postTa kontakt med inge@slakthuset.no

 

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping. Levering av småfe med ull er det vanlige hos oss også.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
Vi benytter de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet. Korrekt merking er helt avgjørende for riktig oppgjør og effektiv drift. Vi bruker mye ressurs på umerkede/feilmerkede dyr og ditt oppgjør står i fare for å bli forsinket.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe. Dyr som kommer til oss uten øremerker blir avlivet på fjøset uten slaktebehandling og oppgjør da det ikke lar seg spore.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser/rutiner:

 • Returslakt skal merkes med grønne returslaktmerker.
 • Slakteomkostninger er kr 350,- pr stk eks. mva.
 • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 400,- pr stk eks mva.
 • Puljetillegg, sesongtillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
 • Partering kr 350,- pr stk eks. mva, og er ment for eget konsum.
 • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
 • Meld fra om retur ved innmelding. Grønne signalmerker for returslakt må du skaffe deg fra feks OS ID (www.osid.no eller tlf 62 49 77 00). Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer. Husk å angi om vi skal partere og hvor du vil hente slaktet.
 • Det skal IKKE brukes hvite nisjeslaktmerker for retur hos oss.
 • Vi har ikke mulighet til å håndtere retur av innmat/hoder.
 • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
 • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.
 • Tapt retur erstattes med vanlig slakteoppgjør.
 • Til orientering gjelder satsene for slakteomkostninger også i de tilfeller slakt blir kassert.

Se vår generelle informasjonsbrosjyre: