Livdyrpriser

Priser på livkalv

Se vår interaktive brosjyre:

Gjeldende livdyr priser fra 02.10.2023

 

Kategori Vektgruppe Noteringspris
Oksekalv 0-120 kg
Grunnpris 120 kg
Tillegg over 120 kg
Kr 33
Kr 3960
Kr 22
Kvigekalv 0-120 kg
Grunnpris 120 kg
Tillegg over 120 kg
Kr 22
Kr 2640
Kr 22
Pristillegg NRF
Prima vekt Vekt 100-200 kg Kr 200
Prima kvalitet Alder fra 11 - 26 uker Kr 700

 

Pristrekk NRF Okse Kvige
Melkerase 50-100% Kr 1000 Kr 700
Dyr med horn Kr 1000 Kr 1000

Fôringsdyr kjøttfe

Kategori Okse Kvige
Kjøttfe lette raser 120kg
Kjøttfe min. 50% tung rase
Kjøttfe min. 75% tung rase
Tillegg over 120kg
Kr 4680
Kr 5880
Kr 6600
Kr 37
Kr 2760
Kr 3980
Kr 4680
Kr 27
Pristillegg Okse Kvige
Kjøttfe tillegg Min 50 % tung kjøttfe
Min 75 % tung kjøttfe
Kr 350
Kr 500
Kr 350
Kr 500
Kvalitetstillegg Kjøttfe lett rase
Kjøttfe tung rase
Kr 700
Kr 950
Kr 500
Kr 750

Andre momenter vedrørende
omsetning av livdyr

 • De priser som er oppgitt er eksklusiv 25% mva.
 • De priser som er oppgitt er veiledende for dyr som oppfyller minstekrav til kvalitet.
 • Slakthuset Eidsmo Dullum AS har full rett til å kvalitetsortere kalv og foringsdyr. Dyr som ikke fyller minstekravene blir slaktet eller må reduseres i pris.
 • Slakthuset Eidsmo Dullum AS har ikke ansvar for sykdom som ikke er kjent på det tidspunkt dyra omsettes.
 • Krysningsgrad må kunne dokumenteres med utskrift fra storfekjøttkontrollen eller ku kontrollen.

Krav til Prima vekttillegg gjelder for NRF og melkeraser.
Minimumsvekt i forhold til alder, gjelder kalv mellom 100 - 200 kg.

Alder i uker 6 12 16 20 24 28 32
Vekt i kg 62 88 107 127 153 178 203
 • Kalven skal være frisk og trivelig.
 • Kalven skal være påvent grôvfor og kraftfôr.
 • Kalven skal være avhornet eller kollet.
 • Kalven leveres med egenerklæring.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer.

Krav til Prima Kvalitetstillegg. Gjelder kalv fra 11 til 26 uker.
Minimumsvekt i forhold til alder

Alder i uker 11 15 18 22 26
Vekt okse 96 129 156 194 232
Vekt kvige 92 120 141 171 201
 • Far skal seminokse, fødselsdato og nummer på far skal dokumenteres
 • Kalven skal være frisk og trivelig uten skader.
 • Kalven skal være avhornet eller kollet.
 • Kalven skal leveres med egenerklæring.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer.
 • Kalven skal være påvent grovfôr og kraftfôr.

Krav til Kjøttfe kvalitetstillegg tillegg for lett og tung rase. Gjelder fra 7 til 40 uker.
Minimumsvekt i forhold til vekt ved ulik alder.

Alder i uker 7 14 22 29 36 40
Lett rase okse 90 141 200 251 306 341
Tung rase okse 102 161 228 285 354 398
Lett rase kvige 85 131 185 231 268 295
Tung rase kvige 96 149 210 263 305 333
 • Kalven skal være registret i ku kontroll eller storfekjøttkontroll.
 • Kalven skal være minimum 50 % kjøttfe.
 • Far skal være seminokse eller stambokført.
 • Kalven skal være kollet eller avhornet
 • Max vekt lett rase 350 kg, tung rase 450 kg
 • Kalven dokumenteres med egenerklæring/helseattest
Generell informasjon
Frakt av kviger og kyr kr 800,-
Frakt kalv og foringsdyr, ordinære satser kr 220,-
Omsetningskostnader kviger og kyr kr 600,-
Omsetningskostnader kalv og foringsdyr kr 180,-
Avlsokse frakt kr 1300,-
Avlsokse omsetning kr 800,-
Stoppavgift kr 200,-