Åpenhetsloven

Vi tar Åpenhetsloven på største alvor og har kartlagt våre leverandører for å kunne gjøre nødvendige risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger.

Slik vi vurderer loven skal den sikre at alle ledd i vår verdikjede har ordnede arbeidsforhold, normal godtgjørelse for nedlagte arbeidstimer i samfunnet.

For 2022 har vi følgende analyse av våre leverandører:

  • Total antall registrerte leverandører i vårt regnskapssystem er 4.794 (leverandør blir aldri slettet)
  • Vi har totalt 1.117 leverandører med saldo på sin reskontro for 2022
  • Av disse er 826 husdyrprodusenter og 291 øvrige leverandører av varer og tjenester
  • Blant de 100 største leverandørene er kun 10 leverandører av kategori «øvrig»

Basert på dette vil vår aktsomhetsvurdering i all hovedsak dreie seg om å analysere forholdene blant våre husdyrleverandører.