Åpenhetsloven hos oss

Vi tar Åpenhetsloven på største alvor og har kartlagt våre leverandører for å kunne gjøre nødvendige risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger.

Slik vi vurderer loven skal den sikre at alle ledd i vår verdikjede har ordnede arbeidsforhold, normal godtgjørelse for nedlagte arbeidstimer i samfunnet.

For 2022 har vi følgende analyse av våre leverandører:

  • Total antall registrerte leverandører i vårt regnskapssystem er 4.794 (leverandør blir aldri slettet)
  • Vi har totalt 1.117 leverandører med saldo på sin reskontro for 2022
  • Av disse er 826 husdyrprodusenter og 291 øvrige leverandører av varer og tjenester
  • Blant de 100 største leverandørene er kun 10 leverandører av kategori «øvrig»

Basert på dette vil vår aktsomhetsvurdering i all hovedsak dreie seg om å analysere forholdene blant våre husdyrleverandører.

Her finner du vår rapport ihht Åpenhetsloven og vår risikoanalyse. Begge er basert på Landbruksbarometeret 2023 utarbeidet av AgriAnalyse og oversikt over referansebrukenes inntektsnivå utarbeidet av NIBIO.