Returtjenester på eget slakt

Går du med planer om å selge kjøtt fra din egen produksjon?

Vi har løsningene du trenger og tilbyr god og tett oppfølging slik at dette skal bli slik du ønsker. God dialog er nøkkelen for ett godt resultat, vi har en egen returslaktansvarlig som tar seg av dialogen med deg og sørger for at alt blir som avtalt.

Muligheten for å selge kjøtt selv direkte til forbruker har økt betraktelig de siste årene blant annet med muligheter for markedsføring via sosiale medier. Her når du mange helt kostnadsfritt. Deltagelse på lokale Reko-ringer er også en markedsplass ment for deg som ønsker å selge eget kjøtt.

Vi er helt sikre på at omsetning av eget kjøtt til forbrukere gir deg økt stolthet over din produksjon og viktig kunnskap om forbrukerne særskilte ønsker.

Her er oversikt over hva vi kan tilby av spennende tjenester på ditt slakt enten for retur til eget konsum eller som ledd i en videre omsetning av kjøtt fra egen gård.

Kunnskapsmessig er det ikke så krevende å komme i gang, du vil bygge opp nødvendig kjøttforståelse etterhvert som du gjør slaktinger og selger produkter. Vi rådgir slik at du unngår de vanligste fallgruvene og gir deg ulike valg som du må ta standpunkt til i forhold til din kundekrets. Kundene er forskjellig og det er du som kjenner dine kunder best!

For hver slakting du fyller vi ut i fellesskap ett styringsdokument som viser hvilke uttak som skal gjøres fra slaktet, hvordan det skal deles, merkes og pakkes. Denne arkiverer vi slik at vi kan ta den frem til neste slakting. Da kan vi gjøre forbedringer eller gjenskape samme resultat. Du får en rapport over vekter på de ulike produktene slik at du får det nødvendige tallgrunnlag for å kalkulere priser til ditt salg.

Returslaktansvarlig

Les vår informasjon men har du spørsmål ringer du vår returslaktansvarlig på tlf 41 69 58 36 eller e-post returslakt@slakthuset.no

Merking av ditt kjøtt

Dette kan vi gjøre på ulike nivåer i kompleksitet men vi mener du helt klart må angi gårdsopprinnelse og gjerne noe om rase/type kjøtt. Denne må være kortfattet og få plass på en linje på etiketten. Her vil det bare være denne ene linjen som skiller deg i fra andre gårders etikett.
Etikett er hvit i størrelse 75*75 mm med svart tekst.

På det neste nivået kan vi lage en egen etikettlayout som bare brukes på ditt kjøtt. Da trenger vi en fil med din logo som vi tar i bruk på etiketten. Layouten kombinerer vi med ett eget artikkelregister for deg og dine produkter. Velger du denne løsningen kan vi også prise ferdig hver enkelt pakke om du gir oss dine utsalgspriser. Opparbeidelse av layout bør skje før slakting.
Etikett hvit i størrelse 75*75 mm med svart tekst og logo.

 

Om du virkelig ønsker å gå «high» får du laget din egen fortrykte etikett hos en etikettprodusent med din egen logo og bilde. Da får du etikett i farger om du ønsker det. Det er ikke lengre så kostbart å få laget etiketter i små serier og vi kan formidle kontakt på dette.
Du må velge en etikettstørrelse som passer til produktstørrelsene og det hvite feltet for tekstprinting hos oss må være stor nok til den nødvendige informasjonen.

sett inn bilde av etikettrull/ruller

Pakkemetodikk

Her tilbyr følgende:

 • Vakumposer i ulike størrelser.
  Dette er ikke poser som er krympet rundt produktet.
 • Bagpakking i vakummaskin hvor bare sveisefunksjonen brukes. Egner seg for fryste produkter: hamburger, bein, kjøttprodukter med bein.
 • Kjøttdeigpakking i 500/1000 gr pose med rødrutede poser.
 • Hamburger i 2 eller 4 pk med eller uten plastbrett i bagpakk.
 • Hamburger i 6 eller 10 pk i bagpakk.
 • Skålpakking med gass.
 • Produkter lagt på plastbrett og vakumert/bagpakket.
  Egner seg for frysevarer.

Delemetodikk

Vi kan ta ut alle stykningsdeler du måtte ønske og her er det mye å velge mellom. Noen uttak utelukker andre uttak så du må faktisk velge hva du vil ta ut basert på f.eks kundekrets og sesong.

Vi deler ned til ønskede størrelser og angir dette til skjærebordet slik: 5-700 gram og dette gjelder for biff og filet.

Grytekjøtt i ca 1 kilospakker.

Steiker i naturlig størrelse og vi prøver å ikke lage dem for store når slaktene er store. Maks 2 kg anser vi som en grei regel.

Kjøtt med bein i skiver blir finest om de sages i fryst tilstand og pakkes etterpå.

Kjøttkasser

Mange finner det enkelt å tilbyr kjøttkasser til sine kunder, for eksempel 10 kilos kasser med assortert kjøtt.
Fordelingen blir ca 5 kg vakumprodukter og 5 kg kjøttdeig/burger.
Tar du opp bestilling før du slakter blir dette veldig enkelt.
Vi deler biffer og fileter nok til at vi klarer å fordele relativt jevnbyrdige kasser der alle får filet, biff, grytekjøtt og øvrige produkter i det forhold som dyret har.

Vi anbefaler sterkt at dette skal selges som fryst vare, da får vi samlet alt i en egnet eske. Skal vakumproduktene være ferske blir det en eske kjølevare og en eske frysevare pr «kasse» og med det mer krevende å håndtere både for oss og deg. Din kunde skal mest sannsynlig fryse dette nå han kommer hjem med kassen uansett.

Hvor mange kjøttkasser får du på ett slakt: slaktvekt x 2/3 delt på 10 og du har ett grovt anslag på antall kjøttkasser det kan bli. Regn med at det kan bli noen overskuddsprodukter.

Mørning

Mørning er viktig spesielt for storfekjøtt. For å anslå mørningsevnen i kjøttet måler vi ph-verdien i alle slakt og dokumenterer denne. Forhøyet ph-verdi i kjøttet skyldes økt stressnivå i dyret før avlivning og oppstår dette er kjøttet ikke egnet for mørning men kan gå si sin helhet som produksjonskjøtt. Skulle forhøyet ph-verdi oppstå kjøper vi slaktet som om det var en ordinær slaktleveranse hvis det er ønskelig.

Vi mørner kjøttet for deg så det skal du slippe å tenke, all utlevering fra oss skjer etter at det er ferdig mørnet om du ikke ønsker å få det ut tidligere. Skal kjøttet leveres ut som frysevare er det alltid minst 14 dagers mørningstid først.
Slaktet henger 2-5 dager på kjølerom før vi skjærer det ned og mørningen fortsetter i vakumposene på kjølerom.

Holdbarhet

På fryseprodukter setter vi 360 dager holdbarhet fra pakkedato.

På kjøleprodukter setter vi 5 ukers holdbarhet på fra slakting.

All holdbarhet forutsetter at krav til temperaturer overholdes hele tiden under lagring.

Vær oppmerksom på at kjøttprodukter med bein gjerne ikke tåler like lang holdbarhet som rene kjøttprodukter.

Utlevering og forsendelse

Vi tilbyr henting på våre anlegg i Stjørdal, Kvål og Oppdal så velger du det som passer best for deg.

Trenger du å få varene sendt ett annet sted nærmere deg koster det ca 500-750,- pr palle å få det sendt med ulike transportører og dette blir din kostnad.

Vil du at andre aktører skal lage produkter på noe av ditt kjøtt forestår vi forsendelser etter avtale med deg.

Styringsdokument for skjæring

Dette utarbeider vi etter slakting først da har vi informasjon om alt som er kjekt å vite: kategori, vekt, klasse, fett og ph-verdi.
Om du vil kan du gjerne sende en epost om hvordan du ønsker å gjøre det, vi tar uansett kontakt tilbake for å bekrefte alle detaljer.

Debio og økologisk merking

Vi er Debio godkjente for både slakting, skjæring og produksjon og setter da på logo og øko-kode på hvert produkt. Vi innhenter din status fra Debio og det er viktig at du sørger for at denne er i orden for at vi skal kunne bruke økomerking NO-ØKO-01

sett inn økologo

Ekstern slakting

Vi gjør også returtjenester på slakting som er utført hos andre slakteri men naturligvis ønsker vi helst også å utføre både dyretransport og slakting for en komplett god tjenesteleveranse.

Eksterne slakt sendes vederlagsfritt til:

 • Dullum Slakteri AS, Industriveien 10, 7502 Stjørdal
  Vi tar imot slakt både hengende og lagt i bisonpaller og kjøper krok og paller knyttet til dette etter faktura fra ditt slakteri.

 

Priser for returtjenester

Priser finner du i linkene nedenfor.

Prisliste returtjenester storfe

Prisliste returtjenester småfe