Webinnmelding-ny

Vi sender deg avregning og faktura på e-post om du ikke har gitt oss beskjed om annet.

Se vår interaktive brosjyre:

Bestill slakting

Dine opplysninger

Fyll ut kontaktinformasjon og ønsket tid for slakting.

Jeg melder inn følgende individ storfe til slakt:

Er dyrene innkjøpt må de meldes inn med 8 sifret nr. fra opprinnelsesbestning i kombinasjon med individnummeret.

Jeg melder inn følgende antall småfe til slakt:

Liste med individnummer må utfylles korrekt og medsendes vår sjåfør.

Tilleggsinformasjon

Har du tilleggsinformasjon for innmeldingen kan dette legges inn valgfritt her.