Økt avtaletillegg storfe

Vi øker puljetilleggene for storfe for å stimulere til større tilførsler på den tiden av året det tradisjonelt er lavere tilførsler. Vi gjør dette slik at puljetilleggene øker med 80 øre fra 20. april og ytterligere 80 øre fra 4. mai. Den høyeste prisen holder vi på alt vi slakter innen uke 28 som er innmeldt på avtale.

Mvh Rune Dullum, daglig leder

Slakthuset