Underskudd på livdyr

Vi har behov for mere foringsdyr, har du oksekalver eller kukalver til overs ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Likeså har vi behov for NRF-kyr i produksjon og drektige NRF kviger.

Klaus Arild Sandøy, tilførselsleder
Telefon 992 56 401

Slakthuset