Ferietid

Dagene går uten at vi blir tilgodesett med for mye pent vær, det nærmer seg likevel ferietid og vi orienterer her om vår fellesferie.

I uke 29, 30 og 31 har vi fellesferie med slaktestopp og i denne perioden er det kun nødslakteservicen som går.

Vi tar imot innmeldinger via e-post til post@slakthuset.no eller via webinnmelding her på nettsidene våre i denne perioden.

Har du dyr du ønsker slaktet før vår ferie må du snarest ta kontakt, vi har fortsatt ledig kapasitet til uke 28.

Vår første slakting etter ferien blir tirsdag 4. august.

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset