Bestepris på storfehuder

Vårt slakteri er nylig blitt tildelt prisen for beste leverandør av storfehuder for det siste leveranseåret. Dette i skarp konkurranse med alle Nortura sine slakteri og de fleste private slakteri.

Vi har jobbet hardt med vår slaktekvalitet de siste årene og å nå helt til topps i dette «norgesmesterskapet» synes vi er helt strålende.

Stor gratulasjon til stolte slaktere som har klart dette!

Her er hvordan Norskinn informerer om prisen:
Kravene og konkurransen slakteriene imellom til denne prisen står svært høyt da denne indikerer et høyt slaktefaglig nivå på slakterne på det enkelte slakteri. Dette fordi flåing av et storfe slakt er et presisjons arbeide som viser den enkelte slakter sin faglige kunnskap, og slakteriets krav til oppfølging av et godt slakteri håndverk.

Norilia og Norskinn som hvert år deler ut denne prisen har en svært krevende kundemasse på salg av storfehuder til produksjon av bil interiør, møbel, vesker og sko da våre kjøpere av storfehuder stort sett er produsenter av Luxus merker som for eksempel LOIS VUITTON til vesker og sko mv.

Disse kjøpere ønsker i hovedsak storfehuder fra norske slakterier fordi vi i Norge har produsenter som er dyktige på behandling av sine dyr, vi har lite insekts bitt, og lite slakteskader under flåings arbeide.

For å få denne prisen må slakteskader stort sett være under 2 % av total leveranse og kvalitetsleveranse (konservering) være 100 % av total leveranse.

Denne perioden 2014/2015 som prisen omhandler var det spesielt tett mellom slakteriene, og etter finregning på leveransene var det var bare desimaler som skilte. Spesielt gledelig er det at de private slakterier som Norskinn representerer de siste 15 år har ligget helt i toppen i konkurransen med samvirkeslakteriene hva gjelder kvalitets leveranser.

Slakthuset