Bra start i år

Det nærmer seg påskehøytid og vi har nå avsluttet vintersesongen med småfeslakting. Tilførslene har økt i årets to første måneder og aktiviteten vår har vært bra. Storfeslaktingen er opp 13,5% og småfeslaktingen er opp 30%.
Vi har slaktet betydelig mer småfe i vinter og med full nedskjæring av sau har det gitt oss bra drift. Det blir småfeslakting etter påske også men volumet faller selvfølgelig og vi skal skjære etter det slaktet som vi har lagt på frys.

Det ser ikke så lovende ut for godt påskevær, men vi ønsker våre leverandører en riktig fin påskefeiring!

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset