Høstforberedelser

Hjulene er i gang igjen etter 3 uker slaktestopp, vi startet rolig opp igjen forrige uke men nå er alle tilbake fra ferie  og vi drar igang for fullt. Høstslaktingen kommer raskt etter at vi har gjennomført ferie og det er nå bare en måned igjen til lammene kommer fra beite og til slaktelinja vår på Oppdal.
På Oppdal er vi kommet godt i gang med alle planlagte forbedringer. Det er mange små forbedringer som nå er godt påstartet og som vil hjelpe oss godt i den hektiske driften. Sesongen er kort så det gjelder å bli dyktig raskt og så langt ser forberedelsesarbeidet riktig godt ut. Salget av stykningsdeler lam er også spikret og det var ett forhold vi var spente på tatt markedssituasjonen for lammekjøtt i betraktning.

Slaktetilførslene pr halvårsskiftet viser + 6% for storfe og + 30% for småfe, det synes vi er hyggelig og lover godt for fremtiden. Likedan er omsetning av livdyr av stofe, både foringsdyr og avlsdyr, stor og vi har vært med å starte igang flere nye besetninger på kjøtt.

Vi gleder oss til den kommende høstslaktingen!

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset