Øremerketilbud

I likhet med tidligere år har vi samarbeid med OS ID om tilbud på øremerker. Tilbudet i sin helhet finner du her.
Det er 20% rabatt på alle bestillinger som gjøres gjennom bestillingsløsningen på www.osid.no innen fristen som er satt til 20/01/2017.

Vi godtgjør deg kr 12,- pr øremerke som kommer inn med slaktedyrene dine og du får oppgjør over slakteoppgjøret.

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset