Informasjon fra Mattilsynet om transport av drektige kyr

Mattilsynet og vi ønsker å få slutt på transport av høydrektige kyr av dyrevelferdsmessige årsaker. I sitt virkemiddelapparat kan Mattilsynet ilegge produsenten såkalt overtredelsesgebyr for å sende høydrektige kyr til slakteri. Våre transportører kan også ilegges gebyr om de tar med høydrektige kyr, men Mattilsynet antar at produsenten er nærmest å vite status på drektighet. At du har kontroll på paring/inseminering er derfor viktig for å unngå slike gebyr i fremtiden.

Mattilsynets informasjonsskriv finner du her.

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset