Høstrapport fra slakteriet

Slaktesesongen 2016 går mot slutten og vi ønsker å rapportere om en godt gjennomført slaktesesong på alle våre anlegg.

Selv om vinteren nå har meldt seg, foreløpig kun med kulde, så har det vært en høst med godt vær, og det betyr mye for sesongavviklingen. Med mye fint vær får vi gode kjøreforhold for dyretransportene våre, dyra er reinere og vi unngår utfordringer med våt ull. Godt vær på høsten gir også mulighet for beite, og tidlig snøfall fremskynder behov for å slakte.

Vi har hatt 3 dyrebilsjåfører som har stått på hele sesongen og det har gjort at det har godt bra selv med en sjåfør langtidssykemeldt. En ny tilhenger har økt vår totale kapasitet pr bil, men det har blitt lange dager for sjåførene våre likevel.

Storfeslaktingen har forløpt med mellom 220-270 dyr pr uke. Det er underskudd på storfekjøtt i landet og omsetningen er derigjennom lett. Vi har pr uke 44 slaktet 350 dyr flere enn i fjor, og volummessig ligger vi 6,8% foran fjoråret. Dette er en kombinasjon av økt antall dyr og økte vekter Vi synes det er hyggelig at våre storfetilførsler igjen er stigende.

Salget av lammekjøtt har forløpt etter planen og vi har levert alt som ferske stykningsdeler til Nordfjord Kjøtt i år også. Vi stykker lammeslaktene dagen etter slakting og varene hentes samme ettermiddag. Det gir en veldig god logistikk og raske omløp. Lammene kom tidligere i år slik en samlet bransje ønsket og vi hadde 3.000 flere lam i september enn året før. Pr uke 44 har vi slakte 6.500 flere småfe enn i fjor. Det er en økning på hele 23,4%, men det gjenstår å se hvordan tilførslene blir i enden av sesongen før vi har ett korrekt bilde av dette. Vi har fått overgang på en ny lammering som har gitt oss gode tilbakemeldinger på årets sesong så vi forventer økning totalt sett når året er omme.

Høsten startet med et voldsomt underskudd av oksekalver, situasjonen har bedret seg betraktelig slik at vi pr dags dato  har et lite underskudd. Alt av drektige kviger og kyr til melkeproduksjon har blitt omsatt. Vi har tilgang på en del drektige NRF kviger nå som kalver rundt juletider og i januar. Det har gått jevnt med ammekyr gjennom høsten, vi har fortsatt noen på lager både av lett og tung rase. Avlsokser omsettes fortløpende. Har noen ku kalver av Charolais og Herford til salgs.

Nå er vi i gang med forberedelsene til vintersesongen. Vi slakter småfe på Oppdal til og med uke 49 hvor siste slaktedag for småfe i år blir onsdag 7/12.

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset