Nyttårshilsen fra slakteriet  

Vi vil benytte anledningen til å ønske våre leverandører ett riktig godt nytt år og takke for det gamle.

Vi oppsummerer 2016 med å ha slaktet 7.015 storfe, 72 hest, 294 nødslakt og 33.354 småfe.
En anselig mengde med samlet slaktevekt på 2.772 tonn levert fra dere, +4% fra i fjor.

Vi takker for å ha fått omsatt dine slaktedyr til det norske matvaremarked.

Det har vært nok ett spennende år og selskapet har utviklet seg videre med bedre struktur i flere prosesser. Vi har omsatt for 247 millioner og vil få ett overskudd på omtrent 3 millioner. Vi har god kostnadskontroll og det er nødvendig med lave marginer på både slakting og skjæring. Vi er godt solgt og har begrensede volum av fårekjøtt på fryselager.

Vegar fikk ny dyrebil i 2016 og i løpet av våren 2017 vil både Gunnar og Ola få helt nye biler, i tillegg til at vi skal bygge opp ny nødslaktebil. Med det har vi fornyet hele vår bilpark i løpet av ett år.

Vi deltar i prosjektet å bekjempe BRSV og BCoV sammen med hele bransjen. Det blir ett stort arbeid og det vil kreve godt samarbeid mellom deg som produsent og våre sjåfører. Du må ha ett bevist forhold til om du vil levere dyr på en smittefri måte. Vi forbedrer våre rutiner og utstyr på vask og desinfeksjon av dyrebiler. I prosjektet er det nå ansatt leder, da starter arbeidet for fullt og vi må beregne at informasjonsmateriell kommer i løpet av vinter/vår.

Våre ønsker for 2017 er ett godt samarbeid med deg, at du besøker oss på Agrisjå i august og at vi kan sende deg avregning pr e-post.

Sammen med denne nyttårshilsenen har vi sendt ut våre storfe/livkalvbetingelser som gjelder fra 1/1/2017 (for storfeleverandører), en oppgave over leveransen din for 2016 og en aktivitetskalender.

Vi bruker våre nettsider til å informere om betingelsene samt endringer som gjøres gjennom året, følg med på www.slakthuset.no

Med ønske om ett fremgangsrikt 2017.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS
Rune Dullum

Slakthuset