Utmelding av
nødslakt

Vi slakter i utgangspunktet alle nødslakt vi henter på Stjørdal. Mange av dere bekrefter slakting med slaktested Kvål og da oppstår det avvik i husdyrregisteret.

Du må derfor velge «Dullum Slakteri nr 179» når du skal bekrefte slaktingen.

Rune Dullum, daglig leder
Telefon 41 69 58 36

Slakthuset