20.03.2017 Siste småfeslakting før påske

Vinterslaktinga av småfe er på hell nå og siste småfeslakting før påske blir torsdag 30. mars. Vi ønsker innmeldinger til denne datoen snarest.

Lam født i fjor må slaktes med da for å unngå kategoriovergang  til ung sau/vær ved senere slakting.

Etter påske  og frem til august vil vi konsentrere småfeslaktinga ytterligere og gjennomføre den på Kvål.

Med vennlig hilsen

Rune Dullum

Slakthuset