08.05.2017 Godt med storfeslakting

Vi opplever god vekst i storfeslaktingen om dagen. I starten på året er det først når påskemåneden er ferdig at det er verdt å sammenligne tall med fjoråret. Det gleder oss derfor å meddele at vi pr april har 16% økning i vårt storfevolum. På landsbasis er utviklingen -3%, det betyr at flere velger Slakthuset Eidsmo Dullum og det er vi godt fornøyd med!

God våronn!

Med vennlig hilsen

Rune Dullum

Daglig leder

Slakthuset