09.06.2017 Oppdatert prisløype for storfe gjennom sommer og høst

Prisløypa for storfe fremover er nå bestemt. Nytt av året er at det er telledato 1. oktober som bransjen må forholde seg til. Oktober er i utgangspunktet den måneden i året med mest slakting fra før så prisløypen søker å utjevne dette slik at kapasitet på august og september utnyttes som normalt. Prisløype/info er oppdatert etter at gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår er vedtatt.

Prisløypa ser slik ut (endring pr kg):

22/5: kr 0,50 i økt engrospris

29/5: kr 0,80 i ekstra avtaletillegg

19/6: kr 1,60 i totalt ekstra avtaletillegg

3/7: kr 1,- i økt engrospris, økt avregningspris gir tilsvarende nedgang i ekstra avtaletillegg.

3/7: kr 1,21 i totalt ekstra avtaletillegg som gir stabil pris gjennom juli og august.

4/9: kr 1,50 i redusert engrospris

2/10: kr 1,50 i redusert engrospris

4/12: kr 1,- i økt engrospris

Prisen holdes så stabil igjennom juli og august før nedtrapping starter 4/9.

Hvordan nedtrappingen gjøres bestemmes senere.

Samtidig informerer vi om at vi har slaktestopp med ferieavvikling i uke 29, 30 og 31 og vi anmoder om at du melder inn dine slaktebehov i god tid for det du ønsker slaktet før vi tar ferie.

Med vennlig hilsen

Rune Dullum

Daglig leder

Slakthuset