10.08.2017 Høstens småfebetingelser

Slakthuset Eidsmo Dullum gjør klart for ny slaktesesong på Oppdal høsten 2017. Vi driver anlegget på Oppdal som før som ett sesongslakteri for sau og lam med drift i uke 35-49 deretter planlegger vi ett slakteopphold for småfe på grunn av de nye telledatoene som er innført.

Vi ser frem til en sesong med god aktivitet og godt samarbeid med deg. Ettersom markedssituasjonen fortsatt vurderes som krevende blir det spesielt viktig å samarbeide for å få lammekjøtt ut i markedet tidlig fordi salget da er best. Tapt salg i starten kan ikke tas igjen senere og konsekvensen blir en lagerbygging som hele bransjen ønsker å unngå. I tillegg til at prisløypa i år er spesielt bratt vil flere av våre betingelser gjenspeile behovet for å få lammene tidlig.

I fjor var 6. året med sesongslakting på Oppdal og vi slaktet 30.064 sau og lam. Vi håper at flere vil bruke oss som sitt slakteri og vi skal gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd, høstens leveringsbetingelser finner du på våre nettsider nå.

For å utnytte dyretransportene våre best mulig tilbyr vi samlasting for dem som organiserer slik at vi får færre stopp.

Vi benytter de elektroniske øremerkene og trenger ikke fullstendige individlister, MEN det er utrolig viktig for korrekt oppgjør at ørenr på voksne individ uten el-merke  skrives på kjøreseddel eller på egen liste og her håper vi du vil bidra! Du må sjekke at dyra har øremerke før levering, de kan ha falt av rett før opplasting.

Vi tilbyr også slakteweb og oppfordrer deg til å ta kontakt slik at vi får lagt opp denne i forkant. På vår slakteweb kommer veiedata, som senere oppdateres med avregningsdata og du kan da gjøre utlegg til LedSau.

Vi vil gjerne sende avregninger pr e-post, da sparer vi porto og du mottar avregninga raskere. Ta kontakt med inge@slakthuset.no.web03.doghouse.no for å avtale dette.

Velkommen til slaktesesong hos oss!                                                                                                                                                                                                                                               (foto: Marit Flatås)

Våre kontaktpunkter:

  • Innmelding – sentralbord telefon 970 60 970
  • Driftsleder Oppdal Trond Hegdal – 482 04 979.
  • E-post – post@slakthuset.no
  • Internett www.slakthuset.no Herfra kan du også melde inn slakt.

 

Med vennlig hilsen Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Slakthuset