12.09.2017 Prisløype for storfe 2. halvår

Endring av telledatoer med nytt telletidspunkt 1. oktober har gitt utfordringer prismessig for bransjen. Det ble lagt opp til tidlig prisstimulans som har medført mye slakting gjennom juli og august. Vi ser også at dette fortsetter inn i september.

Det ble priset opp for å motvirke den tradisjonelle telledatoeffekten. Storfebonden responderer på pris og det er kommet mye kjøtt ut i markedet, faktisk så mye at markedsregulator må legge storfeslakt på reguleringslager.

Prisen på storfe er styrt av volummodellen som hele tiden måler hvor mye som slakt som er kommet i markedet til hvilken pris. Ut fra dette måles det gjennomsnittlig oppnådd pris opp i mot prisen som det er fastsatt å styre etter.

Slik det er nå må derfor prisen settes ned mer enn tidligere fastsatt for å hindre at oppnådd pris overstiger vedtatt prisnivå.

Følgende endringer er derfor gjeldende:

Fra mandag 2. oktober settes prisen ned med kr 2,- pr kg (tidligere varslet kr 1,50).

Fra mandag 4. desember settes prisen opp med kr 0,70 pr kg (tidligere varslet kr 1,-)

I tillegg trappes ekstra avtaletillegg ned i sin helhet fra 18/9.

Slakthuset