29.11.2017 Slakting frem mot jul

En travel slaktehøst skulle nå vært godt over men på grunn av endrede telledatoer er det fortsatt stor slakting og det vil bli en travel tid frem mot jul.

Vi slakter mye mer storfe pr uke nå enn det som har vært normalt, vi må kjøre for fullt helt frem til jul for å ta unna det som er innmeldt.

For vår planlegging ønsker vi derfor dine innmeldinger så snart som mulig.

Storfe
Vi slakter storfe mandag og tirsdag i uke 51 (18. og 19. desember) og det vil være årets siste slaktedager.

Småfe
Vi har nå en slaktedag pr uke for småfe (på Oppdal) og gjenstående slaktedager er:
Torsdag 30/11
Torsdag 7/12
Tirsdag 12/12

Neste ordinære slakting av småfe planlegger vi til medio februar.

Slakthuset