29.12.17 Prisløype for storfe 1. halvår 2018

Her følger en informasjon om de prisendringer som er fastsatt for storfeslakt i 1. halvår 2018.

Det er flere typer endringer med endring i engrospris, omsetningsavgift og våre betingelser som er avgjørende for din samlede oppgjørspris.

Mandag 1/1:
Engrospris øker med 70 øre
Omsetningsavgift går ned med 40 øre
= samlet prisøkning til bonde er kr 1,10

Mandag 26/2:
Engrospris reduseres med 70 øre
Omsetningsavgift øker med 80 øre
= samlet prisnedgang til bonde er kr 1,50 pr kg

Denne kraftige prisnedgangen er lagt inn for å stimulere til at slaktemodne dyr kommer til slakting i januar og februar i stedet for at det ventes til etter telledato som er 1/3.

Mandag 2/4:
Engrospris øker med kr 1,50
= samlet prisøkning til bonde er kr 1,50

Mandag 16/4:
Engrospris øker med 80 øre
Ekstra avtaletillegg innføres med 70 øre
= samlet prisøkning til bonde er kr 1,50

Mandag 30/4:
Omsetningsavgift reduseres med 50 øre
Ekstra avtaletillegg økes med 70 øre
= samlet prisøkning til bonde er kr 1,20

Prisen vil da holde seg høy gjennom mai og juni da etterspørselen er størst. Ekstra avtaletillegg faller bort i månedsskiftet juni/juli.
Vi forventer at prisen holder seg stabil gjennom sommeren med en prisnedtrapping i forkant av telledato som er 1/10.

Endringer i slaktekostnader, innmatverdier og hudverdier tas inn i prissettingen pr 1/1 og pr 1/7 hvert år.

 

Slakthuset