24.01.2018 Nyttårshilsen fra slakteriet

Nyttårshilsen fra slakteriet                                                                                                     

Vi vil benytte anledningen til å ønske våre leverandører ett riktig godt nytt år og takke for det gamle.

Vi oppsummerer 2017 med å ha slaktet 8.055 storfe, 71 hest, 308 nødslakt og 36.123 småfe.
En anselig mengde med samlet slaktevekt på 3.076 tonn levert fra dere, +11% fra i fjor.

Vi takker for å ha fått omsatt dine slaktedyr til det norske matvaremarked.

Med slik øning i slaktevolumet er det spennende å drive slakteri og vi er det slakteriet i landet som har størst økning på storfe (14%). Vi har omsatt for 247 millioner og vil få ett overskudd på omtrent 2 millioner. Vi har vært godt stilt på vår omsetning av lammekjøtt tidligere år hvor alt er blitt solgt ferskt. Høsten 2017 fikk vi ikke denne løsningen og har måttet legge lammekjøtt på fryselager som vi nå skal selge av frem til neste sesong.

I løpet av året har nødslakterne, Ola og Gunnar fått sine nye kjøretøy, nå har vi en meget ny og flott bilpark som vi regner med dere har lagt merke til!
Videre har vi i løpet av året oppgradert vaskehall for dyrebiler med bedre renholdsmuligheter og renseanlegg, dette som en følge av prosjektet for å bekjempe BRSV og BCoV.

Agrisjå i august var en stor opplevelse og vi hadde mange av dere på besøk, hos oss var det gratis servering av øl og hamburgere. Over 500 burgere ble servert, takk for besøket!

I skrivende stund har vi igjen blitt ajour med avregningsarbeidet etter å ha lagt over til nye produsentnummer for Trøndelagsfylket. Vi vil om kort tid synkronisere vårt register opp mot Produsentregisteret og etter det gå over til automatisk å sende avregning og faktura på epost til dere. Dataflytprosjektet vil vi også ta i bruk så snart det blir åpning for det.

Våre ønsker for 2018 er ett godt samarbeid med deg – og at du følger oss på Facebook!

Sammen med denne nyttårshilsenen finner du våre storfe/livkalvbetingelser som gjelder fra 1/1/2018 (for storfeleverandører) og en oppgave over leveransen din for 2017.

Vi bruker våre nettsider til å informere om betingelsene samt endringer som gjøres gjennom året, følg med på www.slakthuset.no

Med ønske om ett fremgangsrikt 2018.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Rune Dullum
Daglig leder

Slakthuset