25.01.2018 Undersøkelse om lammeproduksjonen i 2018

Norsk Sau og Geit trenger hjelp fra deg som saueholder!

Det er overskudd av lam- og sauekjøtt i Norge. Styret i Norsk Sau og Geit ønsker å få en best mulig oversikt over situasjonen, slik at næringa kan finne riktige tiltak for å håndtere overskuddet.

Vi trenger informasjon om forventet produksjon i 2018 sammenlignet med faktisk produksjon i 2017.  Vær snill å svare på spørreundersøkelsen vår, og gjør det omgående.

Slutter du med sau slik at det ikke blir lam på gården i 2018, er dette også en viktig opplysning for oss.

Vi ber om svar fra alle saueholdere, uavhengig av medlemskap i Norsk Sau og Geit og slakteritilknytning.

Det er fullt mulig å svare anonymt. Identifiserer du deg med produsentnummeret ditt, blir du med i trekningen av 10 svarpremier.

For å svare på spørreundersøkelsen må du ha tall for antall lamminger i 2017, fordelt på åringer og eldre søyer, antall merkede lam og antall slakta lam. Du må også vite hvor mange lam og søyer du para sist høst for å kunne anslå produksjonen din i 2018.

Du finner spørreundersøkelsen på: www.nsg.no/prod2018

Bruk PC, nettbrett eller mobil når du svarer.

Svarfrist: Snarest og seinest 4. februar!

Vi får god hjelp av flere organisasjoner til å distribuere denne oppfordringen. Det er viktig at du svarer bare én gang.

Slakthuset