09.02.2018 Vinterslakting av småfe (ekstra slaktedag før telledato)

Vi har nå fastsatt slaktedager for småfe frem til påske. Vi har tatt hensyn til markedsbehov, telledatoer og prisendringstidspunkter.

Vår plan er oppdatert pr 9/2 med ekstra slaktedag tirsdag 27/2. Dette så det skal være mulig å slakte lam med lammeslakttilskudd. Etter telledato 1/3 gis det ikke slikt tilskudd på lam født i 2017, da det er gitt husdyrtilskudd pr 1/3 på disse.

Slaktingen blir gjennomført på Oppdal i perioden uke 3-12 med følgende 6 slaktedatoer:

  • Uke 3, tirsdag 16. januar
  • Uke 7, torsdag 15. februar
  • Uke 9, tirsdag 27. februar
  • Uke 10, tirsdag 6. mars
  • Uke 11, tirsdag 13 mars
  • Uke 12, tirsdag 20. mars

Innmeldingsfrist blir tirsdag uka før disse oppsatte ukene. Meld inn så tidlig som mulig, spesifisert med hhv antall lam og antall voksne dyr.

Etter uke 12 blir det et opphold i småfeslakting vår så planlegg nøye så du får med de dyra du ønsker skal slaktes.

Vi tar ikke av returskinn i denne perioden da slike skinn normalt ikke har rett kvalitet på denne tiden av året.

Slakthuset