07.05.2018 Økte priser på livkalv

Vi har nå økt prisene på livkalv i takt med prisutvikling på storfeslakt og etterspørselen i livdyrmarkedet.

Vi har behov for livkalv til omsetning og oppfordrer til å melde inn i god tid så omsetningen kan planlegges best mulig.

Slakthuset