19.06.2018 Endringer i pris mellom klasser av storfe

Fra og med 3. juli endres avregningsprisene på en slik måte at prisdifferensieringen mellom de ulike klassetrinnene øker.
Det er Animalia som følger opp klassifiseringssystemet som har gjort ny kalkyleskjæring av storfe i et representativt utvalg av slakt.

Samtidig avvikles det vi har av slakterispesifikke kvalitetstillegg, og det er bra fordi avregningsprisens formål er å gjenspeile verdiforskjeller mellom ulike klasser.

Nedskjæringsforsøket viser at det må være større forskjell i priser mellom ulike klasser blant annet som følge av bedre prisutvikling på edle stykningsdeler kontra sorteringskjøtt.

Du som produsent vil komme bedre ut av dette og vi kan vise til følgende prisforbedringer for ett utvalg av klasser:
Klasse O opp kr 0,40 pr kg
Klasse O+ opp kr 0,50 pr kg
Klasse R+ opp kr 0,90 pr kg
Klasse U+ opp kr 1,80 pr kg

Slakthuset