15.08.2018 Slaktesesongen er i gang

Slaktesesongen kom raskt i gang etter årets ferieavvikling. Det er mye storfeslakting og nok noe mer enn normalt pga fôrsituasjonen.

Til uka starter vi også opp slakting av småfe for sesongen på Oppdal. Det blir en slaktedag pr uke i uke 34 og 35 så øker vi på med flere slaktedager pr uke fra september av. Det blir spennende å følge med på om leveransemønsteret blir noe annerledes i årets lammesesong.

Våre nettsider er oppdatert med priser for årets lammesesong, her finner du også vår folderbrosjyre som er sendt ut pr post denne uken.

Vi ber deg spesielt legge merke til at vi har noen endringer på rutiner vedrørende returslakt og returskinn. Dette må konsekvent bestilles ved innmelding og vi vil sende deg signalmerker og returskjema. Du må merke opp dyrene og fylle ut returskjema før dyrebilen kommer, våre sjåfører har ikke anledning til å merke.

Det er også god økonomi å sørge for at egenrevisjon KSL er i orden og lukke alle relevante avvik knyttet til kjøttproduksjon slik at du unngår 20% pristrekk på avregningsprisen.

Slakthuset