16.01.2019 Vinterslakting av sau og lam

Vinteren er godt i gang og vi har forberedt oss til vinterslaktingen og satt opp en slakteplan med 6 slakteuker fordelt utover mot påske. Her har vi tatt hensyn til endringer i priser og tilskudd slik at datoene kommer gunstig ut for deg. Vi ber deg om å planlegge godt og meld inn i god tid. Som tidligere informert om skal alt vi slakter fra og med i år ha godkjent KSL-status og det sjekker vi ved innmelding, er ikke dette i orden må det bringes i orden før vi kan legge inn innmelding.
Slakteplan:
Uke 6 – tirsdag 5/2
Uke 7 – tirsdag 12/2
Uke 9 – tirsdag 26/2
Uke 11 – tirsdag 12/3
Uke 13 – tirsdag 26/3
Uke 15 – tirsdag 9/4
Meld inn tirsdag uka før med spesifikasjon på antall lam og antall voksne individ.

Slakthuset