31.01.2019 Godt nytt år til våre produsenter

Godt nytt år!

2019 er godt i gang for oss alle med god og stabil vinter.

Forrige uke sendte vi ut i posten vår nyttårsutsendelse bestående av betingelser storfe, årsoppgave, kalender og nyttårshilsen til alle som stod på leveranselisten for 2018. Håper du har mottatt den.

Vårt nyttårsbrev kan du laste ned her.

Nyttårshilsen fra slakteriet
Vi ønsker våre leverandører ett riktig godt nytt år og takker for det gamle.

Vi oppsummerer 2018 med å ha slaktet 8.289 storfe, 61 hest, 314 nødslakt og 39.608 småfe.

En anselig mengde med samlet slaktevekt på 3.212 tonn levert fra dere; +4,5% fra i fjor.
Vi takker for å ha fått omsatt dine slaktedyr til det norske matvaremarked.

Vi konstaterer at vi fortsatt har god økning i slaktevolumet og det er vi stolte av, spesielt har vi økt mye på småfe med 13,5%. I år som i fjor har vi lageroppbygging gjennom høsten, men vi er ikke langt unna å klare å rullere lageret før nye sesongvarer kommer inn og det må vi si oss fornøyd med. Det er en utfordring med enkelte produkter av får, her er det mye lager i markedet og stadig nye volum som må ut på grunn av kort tid igjen av holdbarhetsdato, det gir prispress.
Vi omsetter for 275 millioner som er en del høyere på grunn av utsalg fra lager. Det er noe tidlig å fastsette resultat men vi forventer samme overskudd som forrige år på mellom 2-3 millioner.
Prosjektet for å bekjempe BRSV og BCoV går sin gang med økende fokus hos dere, og det er bra. Vi opplever flere steder nå at sjåfør ikke skal inn i fjøset og slik blir det flere på grønn status.
Kjøre- og hviletid er trådt i kraft for dyretransport og vi har startet å praktisere regelverket. Det foreligger en mulighet for å kjøre på unntak fortsatt men det kan falle bort med kort varsel.
Dette sammen med behov for å skille på rød/grønn status gir økt press på dyretransportene og vi oppfordrer til å være godt forberedt til dyrebilen kommer.
Skitne slaktedyr, både storfe og småfe, er en utfordring for slaktehygienen. Imidlertid sier forskriftene at slakteriene skal ha tiltak for å hindre at dyr i det hele tatt kommer til slakteriet i skitten tilstand. Viktigste tiltak her er ett godt samarbeid med deg og forståelse/fokus på dette.
Lengdemåling av storfe med laser er vi godt i gang med og fra 2019 er det laseren som fastsetter klassen. Vi kan ikke overstyre dette og det blir derfor særdeles viktig at dyret er korrekt registrert i husdyrregisteret så klassen blir riktig beregnet. Mangler det informasjon så rasen blir ukjent vil det kunne gi lavere klasse.
Sammen med denne nyttårshilsenen finner du storfebetingelser, kalender og din årsoppgave.
Vi bruker våre nettsider til å informere om betingelsene samt endringer som gjøres gjennom året, følg med på www.slakthuset.no
Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Rune Dullum
Daglig leder

Slakthuset