28.03.2019 Småfeslakting før påske

Vi minner om siste slaktedag for småfe før påske som er tirsdag 9.april.

Dette blir også siste mulighet for slakting hvor lam født i fjor kan klassifiseres som lam, da slike individ etter 15. april blir klassifisert som voksne dyr.

Vi har ingen fastsatte slaktedager for småfe i perioden etter påske og frem til sommerferietiden så vi anbefaler å få dem levert til slakting nå før påske.

Etter påske tar vi imot innmeldinger med vil samle disse til vi har ett fornuftig antall å sette opp slakting på.

 

 

 

 

Slakthuset