11.04.2019 Ekstra avtaletillegg på storfe

Vi kjører på med ekstra avtaletillegg for storfe nå i perioden etter påske og frem mot sommeren. Det blir med kr 1,40 pr kg gjeldende fra uke 17 til og med uke 25 som er den perioden hvor det tradisjonelt har vært underdekning.

I skrivende stund er det og har vært stor underdekning på ferske nyslaktede storfe, det er derfor åpnet for import samtidig som det gjøres godt med uttak fra reguleringslagrene.
Det er ett paradoks at det åpnes for import så lenge det er vare på reguleringslager men det er rett og slett fordi markedet ikke kan forsynes godt nok om andelen tint slakt blir for høy. Kun en viss andel tint kjøtt kan brukes i den løpende kjøttdeigproduksjonen som skal ut i markedet. Aktørene opplyser at det har vært godt salg av storfekjøtt i hele år.

Så gjenstår det å se hvordan tilførslene blir fremover og fôråret 2019 blir  før man kan si om årets priskurve treffer med markedets behov.

Slakthuset