30.05.2019 Kampanje på Nybruker-avtale

Er vi din nye slakteriforbindelse?
Vi trenger flere leverandører slik at vi kan forsyne våre kunder med mer storfeslakt og livkalv.

Vi tilbyr god service, dyktige sjåfører og enkle kontaktpunkter for innmelding og andre henvendelser knyttet til det å levere slakt og livdyr.

Tegner du Nybryker-avtale nå gjelder den med kr 3,- pr kg for 2. halvår 2019.

Nybruker-avtalen bruker vi ved oppstart storfehold, for nye leverandører til oss og ved generasjonsskifter.

Slakthuset