05.06.2019 Prisløyper 2. halvår 2019

Nå har prisløypene for 2. halvår kommet i fra Totalmarked. Totalmarked planlegger og overvåker at gjennomsnittlig engrospris er innenfor det som er vedtatt prisnivå for det aktuelle dyreslag.

For storfe er gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår satt til kr 60,50 pr kg. Dette er uendret fra 1. halvår 2019
For lam er gjennomsnittlig engrospris i 2. halvår satt til kr 66,10 pr kg. Dette er en økning på kr 1,50 pr kg i forhold til 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019.

Basert på prisløypene nedenfor er det mulig å planlegge sine leveranser.

Prisløype storfe:
Mandag  5. august (uke 32): Engrospris opp kr 0,50 pr kg
Mandag  2. september (uke 36): Engrospris ned kr 0,50 pr kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned kr 0,40 pr kg
Mandag 18. november (uke 47): Engrospris opp kr 0,50 pr kg

Prisløype lam:
Mandag  1. juli (uke 27): Engrospris opp kr 0,50 pr kg
Mandag  5. august (uke 32): Engrospris opp kr 2,20 pr kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned kr 0,50 pr kg
Mandag  2. september (uke 36): Engrospris ned kr 1,00 pr kg
Mandag  9. september (uke 37): Engrospris ned kr 1,50 pr kg
Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned kr 1,00 pr kg
Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned kr 1,80 pr kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned kr 1,30 pr kg
Mandag  7. oktober (uke 41): Engrospris ned kr 0,50 pr kg

Prisløype for sau:
Det legges ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019 under forutsetning av at det lar seg å differensiere prisen via satsene for omsetningsavgift.

Slakthuset