26.06.2019 ANALYSE AV PRØVER BRSV OG BCOV – FERIEAVVIKLING

ANALYSE AV PRØVER FOR BRSV OG BCoV – FERIEAVVIKLING
Fra uke 26 til og med uke 33 er det ferieavvikling ved Tine Mastittlaboratorium. Kombinert med liten inngang av prøver kan dette medføre at det tar lenger tid for å analysere prøvene. Vanligvis foreligger det svar på prøvene innenfor 14 dager. I ferieperioden kan det ta inntil 4 uker.

UTSENDING AV PRØVETAKINGSMATERIELL
Gratis prøvetakingsmateriell blir også i år sendt ut til alle storfebesetninger med mordyr. Utsendelsen vil gjøres fra slutten av august til midten av oktober. Grunnen til at ikke alt sendes ut på en gang er at laboratoriet ønsker mer jamn prøveinngang enn i fjor høst.

PDF-versjon

Slakthuset