27.06.2019 INFORMASJON OM FERIEAVVIKLING OG OPPSTART SMÅFESESONG

Ferieavvkling

Vi gjennomfører fellesferie med slaktestopp i uke 29, 30 og 31. I denne perioden har vi også redusert åpningstid på sentralbordet og vi oppfordrer til å gjøre innmeldinger via våre nettsider.

Nødslakteren er i beredskap som vanlig 24/7 i hele perioden.

Oppstart småfesesong

Vi har fastsatt de første slaktedagene i årets småfesesong til tirsdag i uke 34 og 35. Altså 20. august og 27. august.

Slakthuset