05.12.2019 Revisjon av lengdemålinga for storfe

Klassifiseringsutvalget har revidert lengdemålingen av storfe og vedtatt å gjøre endringer fra 2020.

Vedlagt her er informasjonsskrivet fra Animalia.

Slakthuset