10.01.2020 Slakteplan småfe vinter 2020

Vi har laget oss en plan for hvordan vi skal konsentrere og gjennomføre vinterslaktingen av sau og lam.
Vi har hensyntatt pris- og tilskuddsendringer slik at vi slakter på de ukene hvor det har vært økninger, til det beste for din økonomi.

Vi oppfordrer til tidligst mulig innmelding, senest i løpet av tirsdag uka før ønsket slakteuke.

For vår planlegging trenger vi fordeling på hver kategori; lam/sau samt status på ull. Her ønsker vi opplysninger om siste klippedato.

Slaktingen gjennomføres på Oppdal på tirsdager i følgende uker:

Uke  4 – 21. januar

Uke  7 – 11. februar

Uke  9 – 25. februar

Uke 10 – 3. mars

Uke 12 – 17. mars

Uke 14 – 31. mars

31. mars vil være siste mulighet for å få klassifisering med kategori lam på individ født i 2019.

Etter dette vil det bli ett godt opphold i slaktingen av småfe, og vi vurderer behovet for å gjøre slakting før ferien.

Vi håper på din innmelding!

 

 

 

Slakthuset