30.01.2020 Nyttårshilsen fra slakteriet

Nyttårshilsen fra slakteriet                                                                                                      

Vi ønsker våre leverandører ett riktig godt nytt år og takker for det gamle.

Vi oppsummerer 2019 med å ha slaktet 8.297 storfe, 43 hest, 322 nødslakt og 39.192 småfe.
En anselig mengde med samlet slaktevekt på 3.214 tonn; +29 tonn storfe og -27 tonn småfe.

Vi takker for å ha fått omsatt dine slaktedyr til det norske matvaremarked.

Vi er fornøyd med å holde ett stabilt volum og vi står oss godt i forhold til utviklinga på landsbasis; storfe er vi +1,2% og småfe er vi -1,1%. Tall for hele landet er hhv -5,5% og -11,6%.
Salget av storfe er uproblematisk slik markedsbalansen er nå. Vi har gode salgsmuligheter for mere kjøtt, vår kunde er også medeier hos oss. For småfe har vi 60 tonn mindre på lager nå enn ved forrige årsskifte, det betyr salg av de eldste varene og bedre løpende salg av ferskvare i sesongen.

Vi omsetter for 280 millioner og forventer ett overskudd på cirka 4 millioner for 2019.

Ola Selbekk som har kjørt dyr for oss i mange år blir pensjonist nå i januar. Mange av dere har hatt gleden av å møte en alltid like blid og hyggelig sjåfør gjennom mange år. Vi takker for den innsatsen som Ola har gjort hos oss og ønsker lykke til som pensjonist. Ola må erstattes med en annen dyktig sjåfør og vi jobber med det. Videre har vi bestilling på ny dyrebil/henger som blir klar til høsten.

I august 2020 er det igjen klart for landbruksmessa Agrisjå, og der kommer vi til å være. Ettersom vi satser minst like stort på messa denne gangen så kjører vi ikke alle de tradisjonelle produsentmøtene denne våren. Du må besøke oss på Agrisjå, så skal vi servere deg god mat og drikke – velkommen!

Lengdemåling av storfe synes vi fra slakteriets ståsted fungerer godt i den forstand at klasse nå fastsettes objektivt og da likt uansett anlegg. Fra din side kan det oppleves annerledes men fra 2020 har Animalia gjort endringer i ligningen som bedre fanger opp variasjon mellom bl.a. kjønn og rase.

På slutten av fjoråret opplevde vi at flere velger oss som slakteri. I slakteribransjen har det vært turbulent på flere områder, vi søker stabilitet og vi håper fortsettelse med 5-ukersavtale gjør oss til en god samarbeidspartner for deg.

I vår postale utsending vil du også finne din årsoppgave og vår kalender.

Vi bruker våre nettsider til å informere om betingelsene samt endringer som gjøres gjennom året, følg med på www.slakthuset.no

Med ønske om ett fremgangsrikt 2020

 

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Rune Dullum
Daglig leder
rune@slakthuset.no.web03.doghouse.no /41 69 58 36

 

 

*Kjøre- og hviletid krever god planlegging og effektiv opplasting.
*Dataflyt vil vi komme i gang med i 2020.
*Klimasmart Lanbruk og klimakalkulatoren kommer for fullt i 2020

Slakthuset