03.02.2020 Økning i kjøttfetillegg

Fra mandag 03/02/2020 øker vi våre satser for kjøttfetillegg med 50 øre.

Satsene svinger gjennom året og er som vanlig høyest i perioden mai-juni.

Komplette betingelser finner du her på våre nettsider under slakting.

Slakthuset