25.02.2020 Ekstra avtaletillegg for storfe

Prisopptrappingen for storfe for å møte etterspørselen frem mot sommeren starter allerede 16. mars.
Netto effekt i oppgjørsprisen er som vanlig summen av endringer som gjøres i engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg.

Ekstra avtaletillegg gjelder som følger (netto priseffekt i parentes):

fra 16/03/2020 + kr 0,65 (+ kr 1,15)
fra 13/04/2020 – kr 0,35 (+ kr 0,95)
fra 20/04/2020 + kr 0,40 (+ kr 1,20)
fra 27/04/2020 + kr 0,70 (+ kr 0,70)
fra 22/06/2020 – kr 1,40 (-  kr 1,40)

Slakthuset